Από την Αντιδημαρχία Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αλμωπίας,ανακοινώνεται ότι έχουν εκδοθεί οι βεβαιώσεις παρακολούθησης των προγραμμάτων

Από την Αντιδημαρχία Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αλμωπίας,ανακοινώνεται ότι έχουν εκδοθεί οι βεβαιώσεις παρακολούθησης των προγραμμάτων
1 Δεκεμβρίου, 2023

Από την Αντιδημαρχία Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αλμωπίας,ανακοινώνεται ότι έχουν εκδοθεί οι βεβαιώσεις παρακολούθησης των προγραμμάτων

Από την Αντιδημαρχία Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αλμωπίας,ανακοινώνεται ότι
έχουν εκδοθεί οι βεβαιώσεις παρακολούθησης των προγραμμάτων:
εργαστήρι ζαχαροπλαστικής με παραδοσιακές συνταγές
Ιταλικά για τον τουρισμό

οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τις βεβαιώσεις από το
αρμόδιο γραφείο του τμήματος κοινωνικής προστασίας (Εξαπλάτανος)
τηλ.επικοινωνίας: 2384350351
αρμόδ.υπάλληλος: Βαρδάρη Π.

Σχόλια