Απολογισμός για τον Δήμο Μ. Αλεξάνδρου

Απολογισμός για τον Δήμο Μ. Αλεξάνδρου
23 Ιουνίου, 2008

Απολογισμός για τον Δήμο Μ. Αλεξάνδρου

Από τον Δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου ανακοινώνεται ότι ο Δήμαρχος Μεγάλου Αλεξάνδρου έχοντας υπ’ όψη τις διατάξεις του άρθρου 217 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (3463/2006) καλεί όλους τους δημότες του Δήμου να προσέλθουν στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Ιουνίου 2008 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, προκειμένου να κάνει απολογισμό, παρουσία του Δ.Σ., για τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής, που αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση των δημοτικών υποθέσεων του περασμένου έτους 2007.

Σχόλια