Αποτελέσματα στον Δήμο Εξαπλατάνου

Αποτελέσματα στον Δήμο Εξαπλατάνου
8 Ιανουαρίου, 2009

Αποτελέσματα στον Δήμο Εξαπλατάνου

Την Κυριακή 04/01/2009 και ώρα 11:00π.μ. στην πρώτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εξαπλατάνου για το έτος 2009 , πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη διαδικασία εκλογής Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχιακής Επιτροπής για την δεύτερη διετία στον Δήμο Εξαπλατάνου όπως προβλεπόταν από το Νόμο. Κατά την διεξαγωγή της ψηφοφορίας εκλέχτηκαν: Πρόεδρος : Τοπαλίδης Γεώργιος 15 ψήφους Αντιπρόεδρος : Κικίδης Νικόλαος 16 ψήφους Γραμματέας : Καρατζά Αλεξάνδρα 16 ψήφους Στην Δημαρχιακή Επιτροπή εκλέχτηκαν τακτικά μέλη : Αλεξόγλου Βασίλειος, Κοροσιάδης Γρηγόριος, Μαρμαρίδης Ιωάννης, και αναπληρωματικά : Αντωνιάδης Βασίλειος, Κετικίδης Παντελής, Αβραμίκας Χρήστος ομόφωνα. Από την μειοψηφία εκλέχτηκαν τακτικά μέλη ο Τσάνταλης Παράσχος στην Τρίτη ψηφοφορία με 10 ψήφους ο δε Αναπληρωτής Παρούτογλου Παναγιώτης με 12 ψήφους στην πρώτη ψηφοφορία. Κατά την διαδικασία, παρόντες ήταν οι 10 Σύμβουλοι της πλειοψηφίας και οι 6 της μειοψηφίας.

Σχόλια