ΑΡΙΔΑΙΑ: εξοπλισμός για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Πέλλας

ΑΡΙΔΑΙΑ: εξοπλισμός για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Πέλλας
2 Οκτωβρίου, 2023

ΑΡΙΔΑΙΑ: εξοπλισμός για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Πέλλας

Ο Δήμος Αλμωπίας παρέλαβε χθές, Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023, εξοπλισμό για την
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Πέλλας.
Η παράδοση του εξοπλισμού πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 6 με Τίτλο
«Προμήθεια Η/Μ Εξοπλισμού για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής
Προστασίας» της Πράξης «Αναβάθμιση δομών και εξοπλισμού για την Πολιτική Προστασία
της ΠΚΜ».
Συγκεκριμένα, ο κ. Τζαμτζής Ιορδάνης, Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Πέλλας, εκ μέρους της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρέδωσε στον κ. Ιατρίδη Γεώργιο, στέλεχος Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου Αλμωπίας, μία (1) βενζινοκίνητη γεννήτρια, μία (1) βενζινοκίνητη
αντλία και τα παρελκόμενα αυτών.
Ο εξοπλισμός που παραλείφθηκε βρίσκεται ήδη στη διάθεση των υπηρεσιών του Δήμου σε
περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης
και Συντήρησης Πρασίνου
Νάνου Πολυξένη

Σχόλια