Δ. Σταμενίτης: «Στήριξη σε νοικοκυριά, αγρότες και επιχειρήσεις για όσο χρειαστεί».

Δ. Σταμενίτης: «Στήριξη σε νοικοκυριά, αγρότες και επιχειρήσεις για όσο χρειαστεί».
22 Σεπτεμβρίου, 2022

Δ. Σταμενίτης: «Στήριξη σε νοικοκυριά, αγρότες και επιχειρήσεις για όσο χρειαστεί».

Στην ολομέλεια της Βουλής τοποθετήθηκε σήμερα Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022, ο Βουλευτής
Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας κ. Διονύσης Σταμενίτης κατά τη διάρκεια της συζήτησης του
σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων
Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και
Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την
Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου
φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και σύσταση
Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου
Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές
διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα».
Στην εισαγωγή της τοποθέτησης του ο Βουλευτής Πέλλας αναφέρθηκε στο ζήτημα της
ενεργειακής κρίσης και στην αύξηση των τιμών, το οποίο, όπως τόνισε χαρακτηριστικά,
απασχολεί την κοινωνία, μονοπωλεί τη δημόσια συζήτηση και συγκεντρώνει το πλήθος των
πρωτοβουλιών της ελληνικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον κ. Σταμενίτη, στο πλαίσιο αυτό, η
ελληνική κυβέρνηση, πιστή στη δική της στρατηγική, που ακολουθεί ήδη από την εμφάνιση της
πανδημίας και την ανάγκη που αυτή προκάλεσε για έκτακτες και δραστικές παρεμβάσεις
στήριξης της κοινωνίας και σήμερα εφαρμόζει ένα τεράστιο πακέτο μέτρων στήριξης της
κοινωνίας, όλων ανεξαιρέτως των πολιτών και κυρίως των πιο ευάλωτων. Ενώ παράλληλα,
όπως και στο διάστημα της υγειονομικής κρίσης, η κυβέρνηση δεν αποκλίνει από την
εφαρμογή των πολιτικών που προωθούν τις μεταρρυθμίσεις, φέρνουν μόνιμες αλλαγές,
επιλύουν προβλήματα και κλείνουν οριστικά δυσάρεστα κεφάλαια για την χώρα και τους
πολίτες.
Στη λογική αυτή λοιπόν συνδυασμού της θέσπισης πολιτικών με μακροπρόθεσμα οφέλη και
αποτελέσματα και της εφαρμογή έκτακτων μέτρων, αναγκαίων για την στήριξη των Ελληνίδων
και των Ελλήνων κινείται, όπως τόνισε ο κ. Σταμενίτης, και το παρόν σχέδιο νόμου, που
αποτελείται από πέντε μέρη και εισάγει σημαντικές διατάξεις που πρώτον, επιχειρούν μεγάλες
αλλαγές στον τρόπο διοίκησης των δημοσίων επιχειρήσεων κοινής ωφελείας. Δεύτερον,
εισάγουν καινοτομίες, όπως η σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και
η σύσταση του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων. Τρίτον, ορίζουν την κατάθεση του
συμπληρωματικού προϋπολογισμού, με την αύξηση των πιστώσεων κατά 2,5 δισεκατομμύρια
ευρώ στον Τακτικό Προϋπολογισμό, αλλά και 400 εκατομμυρίων ευρώ στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων, προκειμένου να υπάρξει πρόσθετη στήριξη νοικοκυριών και
επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Και τέλος, που θεσπίζουν φορολογικές

ρυθμίσεις τόσο για τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων όσο και για τον περιορισμό της
φοροδιαφυγής.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο Βουλευτής κ. Σταμενίτης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην
τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία, υλοποιείται ένα μέρος των
εξαγγελιών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, όπως η κατάργηση της
εισφοράς αλληλεγγύης για όλα τα επιδόματα το 2023, η εξαίρεση από την υποχρέωση
καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και για το
2022, η αύξηση του φοιτητικού επιδόματος, καθώς επίσης και η μείωση της τιμής στο
πετρέλαιο θέρμανσης κατά 25 λεπτά το λίτρο στην αντλία, από τις 15 Οκτωβρίου έως
και τις 31 Δεκεμβρίου, με πρόβλεψη για επέκταση του μέτρου εάν χρειαστεί.
Κλείνοντας ο κ. Σταμενίτης σημείωσε ότι το νομοσχέδιο που καλείται η εθνική αντιπροσωπεία
να ψηφίσει προσφέρουν πάρα πολλούς λόγους στα κόμματα της αντιπολίτευσης να το
υποστηρίξουν.

Σχόλια