Δελτίο Απογραφής στο Στρατολογικό Έδεσσας

Δελτίο Απογραφής στο Στρατολογικό Έδεσσας
19 Δεκεμβρίου, 2007

Δελτίο Απογραφής στο Στρατολογικό Έδεσσας

Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2011(γεννημένοι το 1990) που διαμένουν στο Νομό Πέλλας,είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν δελτίο Απογραφής στο Στρατολογικό Γραφείο Έδεσσας ή στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών(ΚΕΠ) από 7 Ιανουαρίου 2008 έως και 29 Φεβρουαρίου 2008.

Σχόλια