Διακίνηση ροδάκινων μεταποίησης

Διακίνηση ροδάκινων μεταποίησης
23 Ιουνίου, 2008

Διακίνηση ροδάκινων μεταποίησης

Υπενθυμίζεται σχετικά με την συγκέντρωση και διακίνηση ροδάκινων μεταποίησης (συμπύρηνα) ότι σύμφωνα με την 623/26-07-2007(ΦΕΚ 1370 Β’/02-08-2007) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «Συμπληρωματικά μέτρα για τη ρύθμιση θεμάτων διακίνησης των Συμπύρηνων Ροδάκινων» και προκειμένου να διασφαλιστεί η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της πρώτης ύλης των Συμπύρηνων ροδάκινων που προορίζονται για τη μεταποίηση, θα πρέπει όσοι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν ακόμη καταθέσει τα δικαιολογητικά που προβλέπει η εν λόγω ΚΥΑ και είναι ήδη γνωστά από προηγούμενα έτη, να προβούν άμεσα στις σχετικές ενέργειες καθώς ξεκινούν οι έλεγχοι από την ειδική επιτροπή ελέγχου για την εφαρμογή των προβλεπομένων μέτρων. Ειδικότερα, όλοι όσοι συγκεντρώνουν και διακινούν ροδάκινα προς μεταποίηση θα πρέπει να διαθέτουν την σχετική άδεια που προβλέπει η Υπουργική Απόφαση και χορηγείται από την ορισθείσα με απόφαση του Νομάρχη Πέλλας, Επιτροπή. Έντυπα διατίθενται από τη Δ/νση Γεωργίας Έδεσσας και από τα Γ.Γ.Α Αριδαίας και Σκύδρας. Περισσότερες πληροφορίες στην Δ/νση Γεωργίας Έδεσσας, 2ος Όροφος, Γραφείο 203 , τηλ 23810 37258.

Σχόλια