Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων

Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων
26 Ιανουαρίου, 2009

Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων ενημερώνει ότι σε υλοποίηση της 71/5/11/2008 υπουργικής απόφασης, θα πραγματοποιήσει στον Δήμο της Έδεσσας το πρόγραμμα: Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων και Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών. Το παραπάνω πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Πρόκειται για πρόγραμμα Διάρκειας 75 ωρών που προσφέρεται δωρεάν κι έχει σαν στόχο την παροχή βασικών γνώσεων σε θέματα διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων, ομαδικής επικοινωνίας, οργάνωσης και λειτουργίας εθελοντικών ομάδων σε καταστάσεις κρίσεων και εκτάκτων αναγκών και ψυχοκοινωνικής στήριξης πληγέντων. Επίσης, την παροχή βασικών γνώσεων σε θέματα που αφορούν τους σεισμούς, τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες, όπως μέτρα αυτοπροστασίας διαδικασίες διάσωσης, μέσα και μεθόδους καταστολής. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει στις 18 Φεβρουαρίου και θα λήξει στις 27 Μαΐου. Απευθύνεται σε ενήλικες ανεξαρτήτως μορφωτικού επιπέδου που επιθυμούν να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και πανικού και να συμμετέχουν εθελοντικά σε αντίστοιχες ομάδες . Θεματικές ενότητες : · Γνωσιακή - Ψυχολογική Διαχείριση κινδύνων και στήριξη πληγέντων 25 ώρες . · Αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων: σεισμοί 12 ώρες . · Αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων: πλημμύρες 13 ώρες . · Πρώτες βοήθειες 25 ώρες . Λεπτομέρειες μπορούν να μάθουν οι ενδιαφερόμενοι και από την Ιστοσελίδα http://kee.ideke.edu.gr όπου ανακοινώνονται όλα τα προσφερόμενα προγράμματα των Κ.Ε.Ε. πανελλαδικά. Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν : § 1.Υποβολή αίτησης § 2.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας § 3.Πιστοποιητικό σπουδών § 4.Πιστοποιητικό ανεργίας, πολυτεκνίας ή αναπηρίας (εφ’ όσον υπάρχουν). § 5.Υπεύθυνη δήλωση που χορηγείται από το Κ.Ε.Ε. Οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης του Υπουργείου Παιδείας . Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 23810 28842 . Ε-mail : [email protected] ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 10.00 π.μ. – 19.00 μ.μ. Προϊστάμενος: Παναγιωτίδης Γεώργιος Υπεύθυνη εκπαίδευσης: Δίτσου Μαρία Γραμματέας: Σολακίδης Δημήτριος .

Σχόλια