Δικαίωση του Δήμου Έδεσσας για την Άνω Εστία

Δικαίωση του Δήμου Έδεσσας για την Άνω Εστία
2 Νοεμβρίου, 2023

Δικαίωση του Δήμου Έδεσσας για την Άνω Εστία

Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε τους δημότες ότι με
την υπ’ αρ. 1832/2023 απόφαση του Εφετείου Θεσσαλονίκης, έγινε δεκτή η
έφεση του Δήμου Έδεσσας κατά της απόφασης 63/2022 του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Έδεσσας, ενώ απορρίφθηκε η αντίθετη έφεση της Εστίας Α.Ε.
Εν συνεχεία το Εφετείο, αναδικάζοντας την απόφαση απέρριψε και την
αγωγή της Εστίας Α.Ε.
Πρέπει να τονιστεί ότι η απόφαση είναι τελεσίδικη και αυτό σημαίνει την
πλήρη δικαίωση του Δήμου Έδεσσας, που δεν υποχρεούται να καταβάλει
ούτε ένα ευρώ στην Εστία Α.Ε.

Σχόλια