ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΖΗΤΗΣΕ Ο κ. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΖΗΤΗΣΕ Ο κ. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟ
23 Μαρτίου, 2009

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΖΗΤΗΣΕ Ο κ. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ κ. ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟ

Σχόλια