ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ – ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΔΟΛ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ – ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΔΟΛ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ
8 Μαΐου, 2024

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ – ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΕΥΑΔΟΛ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΟΝΤΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ

Σχόλια