Δήμος Πέλλας 51 από 138 εκλογικά τμήματα

Δήμος Πέλλας 51 από 138 εκλογικά τμήματα
18 Μαΐου, 2014

Δήμος Πέλλας 51 από 138 εκλογικά τμήματα

Δήμος Πέλλας 51 από 138 εκλογικά τμήματα «ΑΝ.Α.Σ.Α.» – Γιάννης Σταυρίδης 5.96% (928)
«Δήμος για όλους» – Στάθης Καστερίδης 20.88% (3253)
«Δημοτική Ενότητα» – Νίκος Παπανικολάου 35.05% (5460)
«Λαϊκή Συσπείρωση» – Χαράλαμπος Αποστολίδης 2.73% (426)
«Πέλλα 2020″ – Γρηγόρης Στάμκος 35.37% (5510)

Σχόλια