Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας ώρες και ημέρες λειτουργίας

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας ώρες και ημέρες λειτουργίας
4 Νοεμβρίου, 2022

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας ώρες και ημέρες λειτουργίας

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας καθημερινά είναι ανοιχτά τις παρακάτω
ώρες Τρίτη ,Τετάρτη και Παρασκευή 09.00 π.μ.- 14.00 μ.μ., Δευτέρα και Πέμπτη
10.00 π.μ.- 17.00 μ.μ.
Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας, με μεγάλη χαρά ενημερώνει το
αναγνωστικό κοινό πως θα παραμένει ανοιχτή και το Σάββατο 5 Νοεμβρίου και το
Σάββατο 12 Νοεμβρίου και Σάββατο 19 Νοεμβρίου και ώρες λειτουργίας 10:00 με
14:00.

Σχόλια