Δημοτικό Συμβούλιο Γιαννιτσών

Δημοτικό Συμβούλιο Γιαννιτσών
26 Ιουνίου, 2008

Δημοτικό Συμβούλιο Γιαννιτσών

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Γιαννιτσών την Τετάρτη το απόγευμα 26 Ιουνίου και έλαβε αποφάσεις για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Στο ξεκίνημα της συνεδρίασης ο δήμαρχος Γιαννιτσών Νικόλαος Παπανικολάου ενημέρωσε του δημοτικούς συμβούλους σχετικά με τα αποτελέσματα του πρόσφατου συνεδρίου της ΚΕΔΚΕ που διεξήχθη στην Αθήνα, στο οποίο συμμετείχε μαζί με τους δημάρχους του νομού Πέλλας και επανέλαβε την πρότασή του για τη δημιουργία πέντε δήμων στο νομό. Ακολούθησε η παρουσίαση του προγράμματος Ψηφιακός δήμος από εκπρόσωπο της εταιρίας που υλοποιεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα με φορέα υλοποίησης την Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Πέλλας. Στη συνέχεια το Δημοτικό συμβούλιο ψήφισε ομόφωνα την σύναψη προγραμματικής Σύμβασης με το Α.Π.Θ. (Επιτροπή Ερευνών) γα την εκπόνησης του έργου : «Βιώσιμη αστική διεύρυνση για την αναβάθμιση του Κέντρου της πόλης των Γιαννιτσών». Μέσα από τη μελέτη αυτή αναμένεται να αντιμετωπισθεί συνολικά η αξιοποίηση των Μνημείων της πόλης και του στρατοπέδου Καψάλη. Στα υπόλοιπα θέματα ο επικεφαλής και οι σύμβουλοι της δημοτικής παράταξη «Δημοτική Αναγέννηση» αποχώρησαν από την αίθουσα διαμαρτυρόμενοι για τη μη έγκαιρη η ενημέρωσή τους για τα επιμέρους στοιχεία που αφορούν τα θέματα ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση συνεχίστηκε με τους συμβούλους της πλειοψηφίας και αυτών της δημοτικής παράταξης «Τα Γιαννιτσά Μπροστά». Όλα τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα πλην αυτού που αφορούσε την έγκριση του πρακτικού οριστικής παραλαβής του έργου «Προσαρμογή, ανάπτυξη, έλεγχος και βοηθητικών εφαρμογών του έργου: PORTAL – Ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη»το οποίο υλοποιήθηκε στο δήμο Γιαννιτσών. Στο συγκεκριμένο θέμα οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «Τα Γιαννιτσά Μπροστά» δήλωσαν παρόν.

Σχόλια