Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Μ.Αλεξάνδρου

Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Μ.Αλεξάνδρου
26 Αυγούστου, 2008

Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Μ.Αλεξάνδρου

Συνεδρίασε την Δευτέρα το βράδυ της 25ης Αυγούστου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου μεταξύ διοίκησης και αντιπολίτευσης, προεδρεύοντος εκτάκτως του Αντιδημάρχου κ. Παναγιωτίδη Μιχάλη λόγω κωλύματος του Προέδρου κ. Δέλλιου Δημητρίου. Από τα πρώτα θέματα που κυριάρχησαν ήταν οι αποδοχές χρηματοδότησης ποσών προς όφελος του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πιο συγκεκριμένα εγκρίθηκε αποδοχή χρηματοδότησης ποσού περί των 37.343,86 ευρώ με τίτλο «Ανάπλαση βόρειου περιφερειακού δρόμου Καρυώτισσας», δεύτερη έγκριση αποδοχής ποσού 25.000 ευρώ με τίτλο «Αποπεράτωση Αποχετευτικού Δικτύου Δ.Δ.» και τρίτη έγκριση αποδοχής χρηματικού ποσού 41.015,46 ευρώ με τίτλο «Αρδευτικά Δίκτυα Δ.Δ.». Ακολούθησε αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2008 καθώς και τροποποίηση έργων του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ. Με την διατύπωση απόψεων περί διαφόρων θεμάτων από τους δημοτικούς συμβούλους, ο κ. Παναγιωτίδης ανακοίνωσε την λήξη της συνεδρίασης.

Σχόλια