Δημοτικό Συμβούλιο στον Μέγα Αλέξανδρο

Δημοτικό Συμβούλιο στον Μέγα Αλέξανδρο
2 Οκτωβρίου, 2008

Δημοτικό Συμβούλιο στον Μέγα Αλέξανδρο

Συνεδρίασε την Δευτέρα το βράδυ της 30ης Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου με πληθώρα θεμάτων. Αρχικά έγινε έγκριση των οικονομικών καταστάσεων έτους 2007 του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, προσάρτημα του ισολογισμού και έκθεση Δημαρχιακής Επιτροπής χρήσεως 2007) και ενημέρωση επί της έκθεσης ελέγχου του ισολογισμού χρήσης 2007 από τον Ορκωτό Λογιστή. Αμέσως μετά ακολούθησε το κυρίως Συμβούλιο με αρκετά θέματα. Ένα από αυτά που κυριάρχησαν και θεωρείται πολύ σημαντικό ήταν η αποδοχή χρηματοδότησης από την ΚΕΔΚΕ ποσού 83.055 ευρώ για την εφαρμογή του προγράμματος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ με σκοπό την αύξηση δρομολογίων του Κ.Τ.Ε.Λ. Πέλλας για την εξυπηρέτηση των Δημοτών του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου και κυρίως αυτών που κατοικούν στα μικρότερα και με λιγότερη συγκοινωνία Δ.Δ. Πριν λίγες μέρες υπογράφτηκε μεταξύ του Δημάρχου Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Κ.Τ.Ε.Λ. Πέλλας ανάλογη σύμβαση, με βάση την οποία θα εφαρμοσθεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Από τα πρώτα θέματα ήταν ακόμη η έγκριση προϋπολογισμού του Κλειστού Γυμναστηρίου του Δήμου με εισηγητή τον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτίδη, που ασκεί και καθήκοντα Προέδρου του Γυμναστηρίου. Έπειτα έγινε έγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2007 του Ενιαίου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού του Δήμου Μεγ. Αλεξάνδρου με εισηγήτρια την Πρόεδρο της ΔΕΑΜΑ και Πρόεδρο του Παιδικού κα Σατραζάμη Ελευθερία. Ακολούθησαν αποδοχές χρηματοδοτήσεων με πρώτη την αποδοχή χρηματικού ποσού 30.000 ευρώ από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, που καλύπτει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για αντικατάσταση του χλοοτάπητα στο Δημοτικό ποδοσφαιρικό γήπεδο του Δ.Δ. Γαλατάδων και άλλα 20.000 ευρώ από τις πιστώσεις παραμεθόριων περιοχών του ΥΜΑΘ για την ανακατασκευή του ίδιου γηπέδου. Εγκρίθηκε ακόμη η ένταξη Νομικών Προσώπων του Δήμου για άσκηση προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, επί των δαπανών τους καθώς και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου Δημοτική Οδοποιία των Δ.Δ. Γαλατάδων, Γυψοχωρίου, Καρυώτισσας. Ακολούθησε η έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής για την ολοκλήρωση διαφόρων έργων, όπως αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος σε διάφορα Δ.Δ., διαμόρφωση χώρου νεκροταφείων Καρυώτισσας, αποκατάσταση οδοποιίας επίσης σε διάφορα Δ.Δ. και μεταφορά τσιμεντοκολόνων Δ.Δ. Παλαιφύτου. Επίσης εγκρίθηκε η συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου σε σεμινάριο σχετικό του αντικειμένου τους αλλά έγινε και αναμόρφωση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2008. Τέλος λόγω της λήξης προθεσμίας εκμίσθωσης του κυλικείου του Δήμου δόθηκε έγκριση της εκμίσθωσης, όπως και για το αριθμ. 1007 αγροτεμάχιο του Δήμου στο Δ.Δ. Καρυώτισσας. Το Δημοτικό Συμβούλιο, του οποίου την τάξη επιβάλλει επιτυχώς για άλλη μια φορά ο Πρόεδρός του κ. Δέλλιος Δημήτριος έκλεισε με την παράταση μισθώσεων αγροτεμαχίων του Δήμου αλλά και με διάφορες αιτήσεις Δημοτών.

Σχόλια