Δωρεάν προγράμματα στα ΚΚΕ

Δωρεάν προγράμματα στα ΚΚΕ
29 Ιανουαρίου, 2009

Δωρεάν προγράμματα στα ΚΚΕ

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων του νομού Πέλλας ενημερώνει τους πολίτες του νομού, ότι οι ενδιαφερόμενοι για τα δωρεάν προγράμματα εκπαίδευσης των ΚΕΕ, μπορούν πλέον να βρίσκουν λεπτομέρειες για όλα τα προγράμματα 50 ωρών και άνω (δια βίου) πουπροσφέρει κάθε ΚΕΕ,στην ιστοσελίδα http://kee.ideke.edu.gr. Η σελίδα αυτή θα ενημερώνεται καθημερινά και θα περιέχει τα χρονοδιαγράμματα, τους χώρους και τις θεματικές ενότητες των προγραμμάτων, τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και τα έντυπα των αιτήσεων. Για το Φεβρουάριο, δημοσιεύθηκαν ήδη τα παρακάτω: ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΩΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ Υποβολή Αιτήσεων έως 14913 Πληροφορική ΙΙΙ: Εισαγωγή σε Υπολογιστικά Φύλλα - Παρουσιάσεις - Βάσεις Δεδομένων 50 ΈΔΕΣΣΑ
Κ.Ε.Ε. ΠΕΛΛΑΣ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) 16-02-2009 14915 Πληροφορική ΙΙ: Βασικές έννοιες Η/Υ στη σημερινή Κοινωνία της Πληροφορίας 50 ΕΔΕΣΣΑ
Κ.Ε.Ε. ΠΕΛΛΑΣ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) 16-02-2009 14945 Εκπαίδευση Αγροτών για την ανάληψη δράσεων στο Δευτερογενή και Τριτογενή Τομέα της Οικονομίας 100 ΈΔΕΣΣΑ ΕΠΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΜΑΡΕΚΑ) 23-02-2009 14986 Γαλλική Γλώσσα ΙΙ 50 ΕΔΕΣΣΑ
Κ.Ε.Ε. ΠΕΛΛΑΣ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) 19-02-2009 14892 Αγγλική Γλώσσα Ι 50 ΕΔΕΣΣΑ
Κ.Ε.Ε. ΠΕΛΛΑΣ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ) 16-02-2009 14893 Αγγλική Γλώσσα ΙΙ 50 ΕΔΕΣΣΑ
Κ.Ε.Ε. ΠΕΛΛΑΣ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) 18-02-2009 14708 Διαχείριση Κινδύνων και κρίσεων και Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών 75 ΕΔΕΣΣΑ
Κ.Ε.Ε. ΠΕΛΛΑΣ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ) 12-02-2009 14341 Ιταλική Γλώσσα Ι 50 ΑΡΙΔΑΙΑ 2ο ΕΠΑΛ ΑΡΙΔΑΙΑΣ (1ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΑΡΙΔΑΙΑΣ-ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ) 12-02-2009 14910 Αγγλική Γλώσσα ΙΙ 50 ΒΟΡΕΙΝΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΡΕΙΝΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΔΑΙΑΣ) 16-02-2009 114904 Αγγλική Γλώσσα ΙΙ 50 ΔΩΡΟΘΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΩΡΟΘΕΑΣ 16-02-2009 14839 Ιταλική Γλώσσα Ι 50 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ(ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 13-02-2009 14844 Ιταλική Γλώσσα ΙΙ 50 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) 13-02-2009 14740 Πληροφορική ΙΙ: Βασικές έννοιες Η/Υ στη σημερινή Κοινωνία της Πληροφορίας 50 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ι.Ε.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ) 16-02-2009 Προβλέπεται και η δημοσίευση και άλλων προγραμμάτων για το νομό Πέλλας, μέσα στις επόμενες μέρες. Προσοχή: · Δεν ισχύουν οι παλιές αιτήσεις. · Διαφορετική είναι η αίτηση για τα προγράμματα 25 ωρών και διαφορετική αίτηση θα υπάρχει για κάθε ένα από τα προγράμματα 50 ωρών και άνω τα οποία θα δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο των ΚΕΕ. · τα εκπαιδευτικά προγράμματα 25ωρης διάρκειας ξεκινούν κάθε μήνα, ενώ τα προγράμματα διάρκειας 50 ωρών και άνω (δια βίου), γίνονται 4 φορές το χρόνο (επόμενες ενάρξεις το Φεβρουάριο). · Απαραίτητα δικαιολογητικά για τα προγράμματα 50 ωρών και άνω:α)Φωτοτυπία αστυνομικήςταυτότητας ή διαβατηρίου, β) Πιστοποιητικού σπουδών γ) Πιστοποιητικού ανεργίας, πολυτεκνίας ή αναπηρίας (εάν υφίστανται)και δ)Υπεύθυνη δήλωση περί μη συμμετοχής στο ίδιο πρόγραμμα τα 2 τελευταία χρόνια και αποδοχής των όρων συμμετοχής σε αυτό. Στα προγράμματα αυτά, αν ο αριθμός των αιτούντων είναι μεγαλύτερος του προβλεπόμενου, τότε διενεργείται δημόσια κλήρωση. Για τα υπόλοιπα 25ωρα προγράμματα (προχωρημένων επιπέδων ξένων γλωσσών, τοπικής ιστορίας, μάρκετινγκ, νέων τεχνολογιών κ.α.) αιτήσεις υποβάλλονται καθημερινά έως τη συμπλήρωση των τμημάτων (απαιτείται Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου) . Όλα τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και από Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Αιτήσεις για τα προγράμματα μπορεί να υποβάλλει κανείς, τόσο στα γραφεία του ΚΕΕ, όσο και στους κατά τόπους Δήμους, σε ώρες γραφείου (για τα Γιαννιτσά στο Πνευματικό Κέντρο, για την Αριδαία και στο ΚΕΠ). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο του ΚΕΕ (Έδεσσα, πλατεία Νέων Εργατικών Κατοικιών, στο δρόμο για τους Λύκους), τηλ. – φαξ: 23810 28842 (10.00 π.μ.-19.00 μ.μ.). Ε-mail : [email protected]. Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Ε.: Παναγιωτίδης Γεώργιος Η Υπεύθυνη Εκπαίδευσης του Κ.Ε.Ε.: Δίτσου Μαρία Ο Γραμματέας του Κ.Ε.Ε.: Σολακίδης Δημήτριος

Σχόλια