ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
23 Ιουλίου, 2010

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Από το Γραφείο του Κοσμήτορα της Βουλής και Βουλευτή Πέλλας Γιώργου Καρασμάνη γίνεται γνωστό ότι Γιώργος Καρασμάνης στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής του δραστηριότητας κατέθεσε τις παρακάτω αναφορές προς τον Υπουργό Οικονομικών. · Υπόμνημα του Συλλόγου Εργαζομένων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο σχετικά με το αίτημα του συλλόγου, να παραμείνει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, υπό το δημόσιο έλεγχο διατηρώντας τον κοινωνικό του χαρακτήρα και προσανατολισμό όπως όλα τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια του κόσμου. Στο υπόμνημα των εργαζομένων τονίζεται ο σημαντικός ρόλος που διατέλεσε το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο την τελευταία εκατονταετία ως στυλοβάτης της Ελληνικής Οικονομίας, χρηματοδοτώντας μεγάλα έργα υποδομής στην ελληνική ύπαιθρο και λειτουργώντας ως καταφύγιο των μικροαποταμιευτών και δανειοληπτών. Παράλληλα αναφέρεται ο κοινωνικός ρόλος που διατελεί το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο παρέχοντας χαμηλότοκα στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, δίνοντας ευκαιρίες απόκτησης στέγης στα χαμηλά και μεσαία στρώματα του Ελληνικού λαού, καλύπτοντας τις έκτακτες ανάγκες των εργαζομένων κι συνταξιούχων που σήμερα δοκιμάζονται οι αντοχές τους και παρεμβαίνοντας στην Τραπεζική αγορά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. · Προς τον Υπουργό Οικονομικών έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πέλλας σύμφωνα με την οποία ζητείται η στελέχωση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό, προκειμένου να λειτουργήσει εύρυθμα η υπηρεσία.

Σχόλια