Δραστηριότητες υπ. Περιφερειακής Συμβούλου Δέσποινα Βασιλειάδου

Δραστηριότητες υπ. Περιφερειακής Συμβούλου Δέσποινα Βασιλειάδου
11 Σεπτεμβρίου, 2023

Δραστηριότητες υπ. Περιφερειακής Συμβούλου Δέσποινα Βασιλειάδου

Η υπ. Περιφερειακή Σύμβουλος Πέλλας επισκέφτηκε το Σαββατοκύριακο τις
περιοχές Σκύδρα, Σωσάνδρα, Ριζάρι, Γαλατάδες και Γιαννιτσά

Τις επαφές της με κατοίκους των Κοινοτήτων της Περιφερειακής
Ενότητας Πέλλας συνεχίζει η υπ. Περιφερειακή Σύμβουλος Πέλλας
Δέσποινα Βασιλειάδου.
Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε επισκέφτηκε μαζί με συνεργάτες
της, τις Κοινότητες: Σωσάνδρα, Ριζάρι και Γαλατάδες ενώ επισκέφτηκε
και τις πόλεις Γιαννιτσά και Σκύδρα προκειμένου να ενημερωθεί για τα
ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι.
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα η κα Βασιλειάδου θα συνεχίσει
τις επισκέψεις της και σε παραγωγικούς φορείς της Περιφερειακής
Ενότητας Πέλλας

Σχόλια