Δύο νέα αντιπλημμυρικά έργα για το Τ.Δ. Ξιφιανής

Δύο νέα αντιπλημμυρικά έργα για το Τ.Δ. Ξιφιανής
5 Ιανουαρίου, 2009

Δύο νέα αντιπλημμυρικά έργα για το Τ.Δ. Ξιφιανής

Εκδόθηκαν πρόσφατα οι άδειες δημοπράτησης για την κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου (αγωγός ομβρίων υδάτων) και την κατασκευή αντιπλημμυρικού δικτύου( αποστραγγιστική τάφρος- αποστραγγιστικός αγωγός) στο Τ.Δ. Ξιφιανής. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δύο έργων ανέρχεται στο ποσό των 301.198€. Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να γίνει η δημοπράτηση του έργου, το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από το αναπτυξιακό πρόγραμμα « ΘΗΣΕΑΣ»( κατά 200.000€) και από ίδιους πόρους( κατά 101.198€). Το Τ.Δ. Ξιφιανής λόγω της ιδιαιτερότητας και του ανισόπεδου του εδάφους χρήζει κατασκευής αντιπλημμυρικών – αποχετευτικών αγωγών, προκειμένου να αποφευχθούν τα πλημμυρικά φαινόμενα στον οικισμό. Βασική επιδίωξη της Δημοτικής Αρχής είναι να προστατέψει τους δημότες και τις περιουσίες τους με έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Η Διοίκηση του Δήμου, αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες των κατοίκων του Τ.Δ. Ξιφιανής, δίνει ιδιαίτερη έμφαση και προτάσσει στο τεχνικό της πρόγραμμα έργα που θα διασφαλίσουν στους κατοίκους την ποιότητα ζωής που τους αξίζει.

Σχόλια