Εγκαίνια του Υδροηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ στην Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας

Εγκαίνια του Υδροηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ στην Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας
30 Μαρτίου, 2009

Εγκαίνια του Υδροηλεκτρικού Σταθμού της ΔΕΗ στην Αγ. Βαρβάρα Ημαθίας

Σχόλια