ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΜ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΜ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
19 Μαρτίου, 2009

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΜ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

Σχόλια