Εγκρίθηκαν προγράμματα ΟΠΑΑΧ που αφορούν τους Δήμους ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ και ΚΥΡΡΟΥ

Εγκρίθηκαν προγράμματα ΟΠΑΑΧ που αφορούν τους Δήμους ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ και ΚΥΡΡΟΥ
16 Δεκεμβρίου, 2006

Εγκρίθηκαν προγράμματα ΟΠΑΑΧ που αφορούν τους Δήμους ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ και ΚΥΡΡΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

Εγκρίθηκαν προγράμματα ΟΠΑΑΧ που αφορούν τους Δήμους ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ και ΚΥΡΡΟΥ

Είναι γνωστή η συνεχής προσπάθεια του Βουλευτή του νομού μας Γιώργου Καρασμάνη να αξιοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά τα Κοινοτικά κονδύλια ώστε να στηριχθεί ο νομός μας ο οποίος είναι υποβαθμισμένος και με τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές και βασικά αναπτυξιακά έργα.

Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας του Γιώργου Καρασμάνη και κατόπιν συντονισμένων ενεργειών, παρεμβάσεων και συνεχούς, επί μήνες, παρακολούθησης των υποθέσεων, η αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αποφάσισε την έγκριση των παρακάτω έργων που εντάσσονται στα ΟΠΑΑΧ και θα εκτελεστούν στους Δήμους Εξαπλατάνου και Κύρρου.

ΔΗΜΟΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

Βελτίωση αγροτικών δρόμων στα Δημοτικά Διαμερίσματα

Φιλώτειας, Κωνσταντίας, Θεοδωρακίου.

Προϋπολογισμός 390.000 ευρώ

Βελτίωση αγροτικών δρόμων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νότιας.

Προϋπολογισμός 458.900 ευρώ.

 

Βελτίωση –Εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων στα Δημοτικά Διαμερίσματα Φούστανης και Εξαπλατάνου.

Προϋπολογισμός 370.000 ευρώ.

 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΡΡΟΥ

Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας

Προϋπολογισμός 440.000 ευρώ

Εκσυγχρονισμός – Βελτίωση υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου στα Δημοτικά Διαμερίσματα Αραβησσού και Πλαγιαρίου

Προϋπολογισμός 440.000 ευρώ

Ο Βουλευτής Γιώργος Καρασμάνης επισημαίνει ότι τα έργα αυτά πρέπει να δημοπρατηθούν μέχρι 31-12-2006 γιατί διαφορετικά απεντάσσονται.

Γιαννιτσά, 10-05-2006 Από το Πολιτικό Γραφείο

 

Σχόλια