ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΠΕΛΛΑΣ, ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΠΕΛΛΑΣ, ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
17 Ιουλίου, 2008

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΠΕΛΛΑΣ, ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι Το πρόγραμμα σύνταξης Εθνικού Κτηματολογίου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την παράλληλη εξέλιξη και επιτυχία όλων σχεδόν των αναπτυξιακών προγραμμάτων μιας χώρας, αλλά και των προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτή η αναγκαιότητα αφορά τόσο τα ακίνητα που ανήκουν στο Δημόσιο, όσο και αυτά που ανήκουν σε ιδιώτες. Γενικά το έργο του Κτηματολογίου αποτελεί ένα σημαντικό έργο τεχνικής, νομικής, οικονομικής και κοινωνικής υποδομής, απολύτως απαραίτητο για την σύγχρονη λειτουργία κάθε ευνομούμενης κοινωνίας. Το έργο του Κτηματολογίου όταν είχε ξεκινήσει χαρακτηρίσθηκε ως «το μεγαλύτερο των μεγάλων έργων της χώρας». Και είναι γεγονός. Είναι επίσης γεγονός ότι επηρεάζει τόσο τον συνολικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας μας όσο και τον πιο απλό πολίτη, εφόσον χαρακτηρίζει την περιουσία του. Με αυτές τις σκέψεις, ως Νομάρχης της Πέλλας, χαιρετίζω την έναρξη αυτού του σημαντικού έργου και για την πρωτεύουσα του Νομού μας, που ελπίζω να αποτελέσει απαρχή νέων σχεδιασμών και μεγάλων έργων για την περιοχή μας. Αναγνωρίζοντας πλήρως την σημασία της ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου σε όλη την Επικράτεια αλλά και στην περιοχή μας, αλλά και την κρισιμότητα της επιτυχούς υλοποίησης καταρχήν του εν εξελίξει έργου της Α’ Φάσης της Κτηματογράφησης θα πρέπει να συνδράμουμε όλοι ανεξαιρέτως (πολίτες, φορείς, επαγγελματικές ομάδες κ.λ.π.) στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του συνόλου του έργου του Εθνικού Κτηματολογίου (Α’ και Β’ Φάσης) με τον καλύτερο και ταχύτερο τρόπο στη χώρα μας, για να αποκτήσει πλέον και η Ελλάδα ως ευρωπαϊκή χώρα και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σημαντικότατο αυτό εργαλείο για την ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και βιώσιμη ανάπτυξή της. Σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή επιτυχία και απρόσκοπτη ολοκλήρωση.

Σχόλια