Εισηγηση του Βασίλη Γιουματζίδη, στον Γραμματέα της Κ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ. Βασίλη Εξαρχο.

Εισηγηση του Βασίλη Γιουματζίδη, στον Γραμματέα της Κ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ. Βασίλη Εξαρχο.
1 Φεβρουαρίου, 2011

Εισηγηση του Βασίλη Γιουματζίδη, στον Γραμματέα της Κ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ. Βασίλη Εξαρχο.

Τα μεγάλα και χρόνια θέματα, που απασχολούν το Νομό Πέλλας έθεσε στον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑ.ΣΟ.Κ, Βασίλη Έξαρχο. Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ν. Πέλλας, Βασίλης Γιουματζίδης επισήμανε ότι η αντιμετώπισή τους είναι αναγκαία για την οικονομική, κοινωνική, τουριστική και πολιτισμική ανάπτυξη τόσο του Νομού όσο και της ευρύτερης περιοχής.
Συγκεκριμένα:
Στον Τομέα των Δημοσίων Έργων:
Α. Κατασκευή και ολοκλήρωση του οδικού άξονα «Γέφυρα Αξιού-Παράκαμψη Χαλκηδόνας-Παράκαμψη Πέλλας-Παράκαμψη Γιαννιτσών-Μελίσσι-Μαυροβούνι-Παράκαμψη Έδεσσας-Μουχαρέμ Χάνι-Όρια Νομού Φλώρινας» στο Νομό Πέλλας.
Β. Κατασκευή και ολοκλήρωση του οδικού άξονα «Εγνατία Οδός (Κουλούρα)-Πατρίδα-Νάουσα-Σκύδρα- Παράκαμψη Έδεσσας» στους νομούς Πέλλας και Ημαθίας.
Γ. Μελέτη διαπλάτυνσης και κατασκευής οδικού άξονα «Εγνατία Οδός (Αλεξάνδρεια)-Γιαννιτσά» στους νομούς Πέλλας και Ημαθίας.
Δ. Κατασκευή και ολοκλήρωση του οδικού άξονα «Εξαπλάτανος-Φούστανη-Αρχάγγελος» στο Νομό Πέλλας.
Στον Τομέα της Υγείας:
Α. Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός του Νοσοκομείου Έδεσσας με την επέκταση που βρίσκεται στη διαδικασία υπογραφής σύμβασης κατασκευής με τον εργολάβο.
Β. Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός του Νοσοκομείου Γιαννιτσών μέσα στα πλαίσια εξορθολογισμού του συστήματος υγείας.
Στον Τομέα της Αγροτικής ανάπτυξης:
Α. Δημιουργία μικρών κάθετων μεταποιητικών μονάδων κατά προϊόν.
Β. Κίνητρα στους αγρότες για ανάπτυξη της παραγωγής στην κατεύθυνση της ποιοτικής καλλιέργειας της γης.
Γ. Έγκαιρη καταγραφή των ζημιών και αποζημίωση των αγροτών από τον ΕΛΓΑ.
Δ. Κίνητρα για ανάπτυξη του αγροτουρισμού-δημιουργία κατάλληλων μονάδων.
Ε. Άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη λειτουργία του συνεταιριστικού κινήματος (Α.Σ.-Ο.Π.- Εταιρείες).
ΣΤ. Μελέτη και κατασκευή φράγματος Καλής στον Αλμωπαίο ποταμό για την ουσιαστική διαχείριση των επιφανειακών υδάτων και κατ' επέκταση κατάργηση της άναρχης εκμετάλλευσης των υπογείων υδάτων και της καταστροφής του υδροφόρου ορίζοντα.
Στον τομέα της Εργασίας-Οικονομίας:
Α. Μείωση του μεγάλου αριθμού ανέργων μέσω προγραμμάτων του ΟΑΕΔ (Τοπικά ολοκληρωμένα προγράμματα ανάλογα με τις ανάγκες κάθε περιοχής).
Β. Άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων και στους τρεις τομείς της οικονομίας (ΕΤΕΑΜ κλπ).
Στον Τομέα του Περιβάλλοντος-Ενέργειας-Φυσικών Πόρων:
Α. Λήψη μέτρων για την προστασία του ποταμού Λουδία.
Β. Λήψη μέτρων για την προστασία των κατοίκων από τα βιομηχανικά λήμματα.
Γ. Επέκταση αγωγού φυσικού αερίου στο Νομό Πέλλας.
Δ. Άμεση διαχειριστική μελέτη για την προστασία της λίμνης Βεγορίτιδας, που αφορά τους Νομούς Πέλλας, Κοζάνης και Φλώρινας (Νatura).
Ε. Άμεση διαχειριστική μελέτη για την προστασία της λίμνης Άγρα-Βρυττών-Νησίου με κύριο στοιχείο τη διατήρηση της ορνιθοπανίδας (Νatura).
ΣΤ. Ολοκλήρωση μέχρι την πλήρη διαχείριση των απορριμμάτων των τριών Νέων ΧΥΤΑ του Νομού Πέλλας (Αλμωπίας-Γιαννιτσών-Έδεσσας).
Στον Τομέα της Παιδείας-Έρευνας:
Α. Να συνεχιστεί η λειτουργία του Τμήματος «Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην πόλη της Έδεσσας.
Β. Αναβάθμιση και λειτουργία στο Νομό Πέλλας του Ινστιτούτου Κτηνοτροφίας Παραλίμνης ως βασικού κέντρου παραγωγής γενετικού υλικού σε πανελλαδικό επίπεδο, που αφορά τα αιγοπρόβατα και βοοειδή (Ερευνητικό Κέντρο).
Στον Τομέα Μεταφορών-Εμπορίου:
Α. Δημιουργία διαμετακομιστικού κέντρου προώθησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων μες τη δημιουργία περιφερειακής αγοράς στα πρώην κρατικά ψυγεία Σκύδρας, που αφορά τους Νομούς Πέλλας, Ημαθίας και Δυτικής Μακεδονίας.
Β. Μελέτη δημιουργίας αεροδρομίου εμπορευματικών μεταφορών στο Κλειδί Ημαθίας και ταυτόχρονη μεταφορά του αεροδρομίου Μακεδονίας στη Δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης. Το συγκεκριμένο θέμα είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και έχει πολλούς υποστηρικτές και στο Νομό Θεσσαλονίκης.
Στον Τομέα Πολιτισμού:
Α. Ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου του νέου Μουσείου Πέλλας, έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
Β. Άμεση χρηματοδότηση του έργου των ανασκαφών στην Αρχαία Πέλλα.
Γ. Ολοκλήρωση της μελέτης και κατασκευή διαχρονικού Μουσείου στην Έδεσσα.
Δ. Άμεση χρηματοδότηση του έργου των ανασκαφών στο Λόγγο της Έδεσσας-περιοχή των Αρχαίων Αιγών.

Σχόλια