Εκπαιδευτικά προγράμματα 25ωρης διάρκειας από τα ΚΕΕ Πέλλας

Εκπαιδευτικά προγράμματα 25ωρης διάρκειας από τα ΚΕΕ Πέλλας
5 Ιανουαρίου, 2009

Εκπαιδευτικά προγράμματα 25ωρης διάρκειας από τα ΚΕΕ Πέλλας

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων νομού Πέλλας ενημερώνει τους πολίτες του νομού Πέλλας, ότι από τον Ιανουάριο του 2009, μόνο τα εκπαιδευτικά προγράμματα 25ωρης διάρκειας θα ξεκινούν κάθε μήνα (επόμενες ενάρξεις από 8 έως 15/1/09), ενώ τα προγράμματα διάρκειας 50 ωρών και άνω (δια βίου), θα γίνονται 4 φορές το χρόνο (επόμενη έναρξη από 1η ως 15 Φεβρουαρίου) Επίσης: 1. δεν ισχύουν οι παλιές αιτήσεις για προγράμματα 50 ωρών και άνω. 2. διαφορετική είναι η αίτηση για τα προγράμματα 25 ωρών και διαφορετική αίτηση προβλέπεται για τα προγράμματα 50 ωρών και άνω (δια βίου) Αναλυτικότερα, τα 25ωρα προγράμματα που μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα είναι: · Αγγλικά στον τουρισμό (τμήμα Γιαννιτσών: 12 κενές θέσεις, τμήμα Πέλλας: 12 κενές θέσεις, τμήμα Έδεσσας: θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο) · Αγγλικά στο εργασιακό περιβάλλον (τμήμα Έδεσσας: 8 κενές θέσεις, Γιαννιτσών: 12 κενές θέσεις) · Διατροφής: μόνο για τους Δήμους Γιαννιτσών, Πέλλας και Κύρρου. · Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (για ενήλικες με απολυτήριο Γυμνασίου) · Μάρκετινγκ (για ενήλικες με απολυτήριο Γυμνασίου) · Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός (οικισμός και κατοικία, ενδυμασία, διατροφή, παραγωγή, επαγγέλματα, χειροτεχνία, κοινωνική ζωή, αντιλήψεις για τον κόσμο και το ανθρώπινο σώμα - π.χ. αστρολογία, προλήψεις, λαϊκή ιατρική - δημοτικό τραγούδι, μύθος, παραμύθι, παραδόσεις, παροιμίες, μουσεία, συλλογές, φορείς που ασχολούνται με την λαογραφία) · Τοπική ιστορία (Οργάνωση συλλογικής έρευνας τοπικής ιστορίας - Εργαλεία και μέθοδοι ιστορικής γνώσης - Γενικά περί ιστορίας - Τοπική ιστορία, Θεματικά πεδία - Σύνθεση, Παρουσίαση). Για Ενήλικες που έχουν τουλάχιστον ολοκληρώσει την Υποχρεωτική Εκπαίδευση και ενδιαφέρονται για την ιστορία του τόπου τους. · Οικονομική Διαχείριση και Χρήση Νέων Τεχνολογιών στη Διαχείριση του Νοικοκυριού - Για ενήλικες με απολυτήριο Γυμνασίου (Αγορά και αναβάθμιση Ηλεκτρονικού υπολογιστή - Σύνδεση INTERNET - Περιήγηση στο διαδίκτυο - Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο - Εξειδικευμένες Εφαρμογές Πληροφορικής π.χ. Ε-shopping, τραπεζικές συναλλαγές - Χρήση «έξυπνων» Οικιακών Μικροσυσκευών π.χ. Κινητά Τηλέφωνα, Video, DVD, homecinema) · Τμήμα Ψυχαγωγίας και Ενημέρωσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών - Για ενήλικες με απολυτήριο Γυμνασίου (υπηρεσίες διαδικτύου, μηχανές αναζήτησης, επικοινωνία μέσω διαδικτύου, εισαγωγή στα πολυμέσα, μουσική στο διαδίκτυο, οδηγοί για την ψυχαγωγία στην πόλη μου, εφημερίδες στο διαδίκτυο, ξενάγηση σε διαδικτυακούς τόπους παιχνιδιών, εύρεση εργασίας μέσω διαδικτύου, αγορές μέσω διαδικτύου). Τμήμα Έδεσσας: 10 κενές θέσεις. · Το Φυσικό Περιβάλλον & η Προστασία του: πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, εξοικείωση με βασικές έννοιες και αρχές (Φυσικό Περιβάλλον - Οικοσυστήματα- Έδαφος - Κλίμα - Προστατευόμενες Περιοχές) καθώς και ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων · Διαχείριση Αστικών Στερεών Απορριμμάτων & Υγρών Αποβλήτων (ενημέρωση για χαρακτηριστικά των στερεών απορριμμάτων και των υγρών αποβλήτων και τις μεθόδους επεξεργασίας και διάθεσής τους στο φυσικό περιβάλλον - ευαισθητοποίηση για τη συμμετοχή σε προγράμματα ανακύκλωσης υλικών - τρόποι αντιμετώπισης της υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος από τα απόβλητα): Τμήμα Έδεσσας: 15 κενές θέσεις. · Περιβάλλον – Οικολογία: εκπαίδευση των πολιτών - ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό τους επίπεδο - σε σχέση με το περιβάλλον, προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις για την αντιμετώπιση της οικολογικής κρίσης (Περιβάλλον, Οικολογία, Νερά, Έδαφος, Ατμόσφαιρα, Αστικά και στερεά Απόβλητα). · Χρήση Νέων Τεχνολογιών στις Επιχειρήσεις (βασικές έννοιες δικτύων, σύνδεση στο internet και απαιτούμενος εξοπλισμός, outlookexpress & microsoftofficeoutlook, ασφάλεια στο internet, αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, e-επιχειρειν κ.α.): Γιαενήλικες επιχειρηματίες τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, που επιθυμούν μια πρώτη επαφή με την έννοια του «e-Επιχειρείν». · Όλα τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο σε ποσοστό 75 % και από Εθνικούς πόρους σε ποσοστό 25 % . Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο του ΚΕΕ (Έδεσσα, πλατεία Νέων Εργατικών Κατοικιών, στο δρόμο για τους Λύκους), τηλ. – φαξ: 23810 28842 (9.30-16.30 κατά τις γιορτές και 9.30-19.30 τις υπόλοιπες μέρες). Αιτήσεις υποβάλλονται καθημερινά, έως τη συμπλήρωση των τμημάτων (απαιτείται Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου) και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής για τα τμήματα που θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο, το πολύ μέχρι 12/1/09 στα γραφεία του ΚΕΕ (από 9.30.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ.), ενώ στους κατά τόπους Δήμους το πολύ μέχρι τις 9/1/09, κατά τις ώρες γραφείου (για τα Γιαννιτσά στο Πνευματικό Κέντρο). Όποια τμήματα δε συμπληρωθούν τον Ιανουάριο θα γίνει προσπάθεια να ξεκινήσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Ε-mail : [email protected]. http://www.ideke.edu.gr/kee Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Ε.: Παναγιωτίδης Γεώργιος Η Υπεύθυνη Εκπαίδευσης του Κ.Ε.Ε.: Δίτσου Μαρία Ο Γραμματέας του Κ.Ε.Ε.: Σολακίδης Δημήτριος

Σχόλια