Ελευθερίου Γεώργιος : ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου στις επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές με τον συνδυασμό «Πέλλα Δήμος για όλους»

Ελευθερίου Γεώργιος : ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου στις επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές με τον συνδυασμό «Πέλλα Δήμος για όλους»
22 Αυγούστου, 2023

Ελευθερίου Γεώργιος : ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου στις επερχόμενες Δημοτικές Εκλογές με τον συνδυασμό «Πέλλα Δήμος για όλους»

Με αίσθημα ευθύνης και με απόλυτη επίγνωση του εγχειρήματος για την ανάπτυξη της
Πέλλας που μας αξίζει, ανακοινώνω την υποψηφιότητά μου στις επερχόμενες Δημοτικές
Εκλογές με τον συνδυασμό «Πέλλα Δήμος για όλους».

Όλοι μαζί με επικεφαλής τον Στάθη Καστερίδη συγκροτούμε ένα ενιαίο και ευρύ μέτωπο με
προοδευτικό πρόσημο χωρίς καθοδηγητές και μηχανισμούς.

Δεν διεκδικούμε να οικειοποιηθούμε κανένα ιδεολογικό χώρο, αλλά καταθέτουμε τη δική
μας ρεαλιστική και ολοκληρωμένη αυτοδιοικητική πρόταση και ζητάμε να αξιολογηθούμε
από τους πολίτες.

Η διαφάνεια, η αξιοκρατία και η κοινωνική συμμετοχή αποτελούν τους βασικούς πυλώνες
της τεράστιας αυτής προσπάθειας για τη ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΛΑΓΗ και την ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
- Αλλάζουμε τις καθεστωτικές αντιλήψεις
- Αλλάζουμε τις νοσηρές νοοτροπίες
- Αλλάζουμε την Πέλλα
- Πάμε όλοι μαζί την ΠΕΛΛΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
υπ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Ε. ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ

Σχόλια