ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
14 Μαρτίου, 2008

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΚΕΤΑ - ΚΕ.ΜΑΚ), το Επιμελητήριο Πέλλας και η ΕΤΑΕΠ – Γραφείο Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Διοργανώνουν την Τετάρτη 19 Μαρτίου και ώρα 18:30 στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών - αίθουσα κέντρου πληροφόρησης νέων ενημερωτική εκδήλωση με θέματα: · Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ. · Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ. · ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι στελέχη του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων και του ΚΕΤΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Η Εκδήλωση συγχρηματοδοτείται κατά 70% από το Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Σχόλια