Ενίσχυση αιγοπρόβειου γάλακτος

Ενίσχυση αιγοπρόβειου γάλακτος
27 Νοεμβρίου, 2007

Ενίσχυση αιγοπρόβειου γάλακτος

Από τη Διεύθυνση Γεωργίας Έδεσσας ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση τοτ Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι εγγεκριμένοι μεταποιητές αιγοπρόβειου γάλακτος, που εδρεύουν στην περιοχή ευθύνης μας,θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση-δήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο καθεστώς ενίσχυσης αιγοπρόβειου γάλακτος,για το 2008. Ως εγκεκριμένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος θεωρούνται όλες οι μονάδες που διαθέτουν άδεια λειτουργείας. Οι δηλώσεις θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Γεωργίας Έδεσσας, από την 1η έως και την 31η Δεκεμβρίου 2007. Επισημαίνεται ότι αν δεν υποβληθεί αίτηση-δήλωση, οι ποσότητες γάλακτος που θα σας παραδώσουν οι παραγωγοί, για το ημερολογιακό έτος 2008, θα αποκλειστούν από την προβλεπόμενη ποιοτική ενίσχυση.

Σχόλια