«Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» και άλλα προγράμματα από το Επιμελητήριο Πέλλας

«Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» και άλλα προγράμματα από το Επιμελητήριο Πέλλας
31 Μαρτίου, 2009

«Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων» και άλλα προγράμματα από το Επιμελητήριο Πέλλας

Σχόλια