”Επιδότηση σβώλων”

”Επιδότηση σβώλων”
23 Νοεμβρίου, 2007

”Επιδότηση σβώλων”

Στις 6 Ιανουαρίου 2008 λήγει η προθεσμία που έχουν οι κτηνοτρόφοι για να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ηλεκτρονικής σήμανσης αιγοπροβάτων με την τοποθέτηση σβώλων. Με βάση το νέο κοινοτικό ηλεκτρονικό σύστημα σήμανσης αιγοπροβάτων και βοοειδών (που θα αντικαταστάσει το γνωστό μας «σκουλαρίκι» στα αυτιά των ζώων), ο κτηνοτρόφος θα επιδοτείται με 26 ευρώ ανά σβώλο για την αγορά και την τοποθέτησή του. Επίσης, εάν το επιθυμεί, θα μπορεί να προμηθευτεί και τον «αναγνώστη». Τη συσκευή, δηλαδή, που θα του δείχνει ότι ο σβώλος είναι ακόμη μέσα στο ζώο. Οι σβώλοι για τα αιγοπρόβατα είναι τριών κατηγοριών-βαρών (20, 50 και 70 γραμμαρίων) ανάλογα με το βάρος του ζώου και η τοποθέτησή του γίνεται με ειδικό εκτοξευτήρα. Οι σβώλοι δεν προκαλούν τίποτα στα ζώα, αρκεί να τοποθετηθούν σωστά και ανάλογα με το βάρος τους. Η σήμανση, που είναι ευθύνη του κάθε κτηνοτρόφου, θα πρέπει να γίνεται σε ζώα που διατηρεί για αναπαραγωγή και είναι ηλικίας άνω των 6 μηνών. Για αυτά που είναι μόνο για πάχυνση, δεν χρειάζεται τέτοια σήμανση. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι κτηνοτρόφοι στις διευθύνσεις κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων για να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα και να πάρουν την επιδότηση είναι: Φωτοαντίγραφο του μητρώου της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης με τις τελευταίες μεταβολές, την απογραφή του ζωικού κεφαλαίου και τα στοιχεία που αφορούν την ηλεκτρονική σήμανση. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του τιμολογίου αγοράς των ηλεκτρονικών σβώλων. Αντίγραφο της τελευταίας αίτησης ενιαίας ενίσχυσης - δήλωσης εκμετάλλευσης. Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν τοποθετήσει τους ηλεκτρονικούς βώλους που προμηθεύτηκαν στα αιγοπρόβατα της εκμετάλλευσης τους.

Σχόλια