Επίλυση προβλημάτων ΟΚΑΝΑ

Επίλυση προβλημάτων ΟΚΑΝΑ
15 Φεβρουαρίου, 2008

Επίλυση προβλημάτων ΟΚΑΝΑ

Ο Βουλευτής Ν. Πέλλας Ιορδάνης Τζαμτζής κατέθεσε στη Βουλή αναφορά προς το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχετικά με την πρόταση του Σωματείου Εργαζομένων στα κέντρα πρόληψης Ο ΚΑ ΝΑ & Αυτοδιοίκησης για την επίλυση του θεσμικού προβλήματος των Κέντρων Πρόληψης Ο ΚΑ ΝΑ. Στην αναφορά του , μεταξύ άλλων ο κύριος Τζαμτζής προτείνει τα εξής : «…Ίδρυση αυτοδιοικούμενων Ν.Π.Δ.Δ. που θα συσταθούν με νομοθετική πράξη και οι αστικές εταιρίες θα μετεξελιχθούν με αυτό τον τρόπο. Η χρηματοδότηση να εγγράφεται ως δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό….. ….Πιστοποίηση των στελεχών και των Κέντρων Πρόληψης ως Φορέων Πρόληψης Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών και Προαγωγής της Ψυχο-κοινωνικής Υγείας…. Το προσωπικό των σημερινών αστικών εταιρειών με βάση της πιστοποίηση ως επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό για την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών μετατάσσεται αυτόματα στα ειδικά αυτά Ν.Π.Δ.Δ,, ως προσωπικό ειδικό για εξαρτήσεις που έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία του Α.Σ.Ε.Π. με βάση τον ιδρυτικό του Νόμο…Τα Διοικητικά Συμβούλια ασκούν οικονομικό και διοικητικό έλεγχο, ενώ η κατάρτιση του επιστημονικού προγράμματος είναι αποκλειστικά ευθύνη της επιστημονικής ομάδας….Το Υπουργείο Υγείας μπορεί να διορίζει 1 ή 2 εκπροσώπους στο κάθε Δ.Σ….Δημιουργία Εποπτικής Επιτροπής ανά υγειονομική περιφέρεια η οποία θα εξετάζει τις διαφορές που προκύπτουν ανάμεσα σε εργαζόμενους και Δ.Σ. , εργαζόμενους και επιστημονικά υπεύθυνους και εισηγείται μέτρα για την λύση τους στην Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας… » Ο κ. Τζαμτζής, με την κατάθεση της αναφοράς του στη Βουλή, παρεμβαίνει, προσπαθώντας να δώσει λύση στα καίρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης ΟΚΑΝΑ, δεδομένου ότι η προσφορά τους είναι ουσιαστική και αναγκαία.

Σχόλια