Επιστολή της ΟΝΝΕΔ Πέλλας στον Υπουργό Οικονομικών

Επιστολή της ΟΝΝΕΔ Πέλλας στον Υπουργό Οικονομικών
1 Αυγούστου, 2014

Επιστολή της ΟΝΝΕΔ Πέλλας στον Υπουργό Οικονομικών

Με επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη, καταθέσαμε σήμερα 10 προτάσεις για τη μείωση της φορολογίας αλλά και λοιπών ρυθμίσεων. Στόχος μέσα από τις προτάσεις αυτές, είναι η ελάφρυνση των φορολογικών βαρών των πολιτών, η τόνωση της αγοράς μέσα από την αύξηση της ρευστότητας, αλλά και η διευκόλυνση των πολιτών για την αποπληρωμή των οφειλών τους προς το δημόσιο.
Οι προτάσεις αυτές είναι μελετημένες, έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν χωρίς να επηρεάζεται η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και η πορεία δημοσιονομικής σταθερότητας της οικονομίας.

Οι προτάσεις είναι:
•Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης •Επέκταση του επιδόματος θέρμανσης στους φοιτητές •Σταδιακή μείωση και σταθεροποίηση της φορολογίας για τις επιχειρήσεις, μέχρι να φτάσει στο 15% •Θέσπιση νέας κατηγορίας ΦΠΑ για νέους επιχειρηματίες και νέους αγρότες •Πρόβλεψη για περισσότερες δόσεις στην καταβολή των οφειλών προς το δημόσιο •Εφαρμογή του συστήματος συμψηφισμού ΦΠΑ μεταξύ ιδιωτών – ΝΠΔΔ και πιστοποίηση από φοροτεχνικό •Κατάργηση της εισφοράς 1% υπέρ του Ταμείου Εθνικής Οδοποιίας καθώς και λοιπών φόρων υπέρ τρίτων •Voucher: Επέκταση της επιδότησης όλων των εργοδοτικών εισφορών, για διάστημα ακόμα και ενός έτους (σύνολο δύο έτη) •Επανασχεδιασμός του τέλους επιτηδεύματος και της εισφοράς αλληλεγγύης με ειδική μέριμνα για φυσικά και νομικά πρόσωπα με χαμηλά εισοδήματα •Αποφορολόγηση ειδών προστατευτικού εξοπλισμού αναβατών μηχανών και ποδηλάτων

Ο πρόεδρος ΟΝΝΕΔ Πέλλας.
ΚΟΣΚΕΡΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Σχόλια