Εργασίες καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων και συνδετήριων αγωγών στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης- Έδεσσας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Εργασίες καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων και συνδετήριων αγωγών στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης- Έδεσσας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
31 Αυγούστου, 2023

Εργασίες καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων και συνδετήριων αγωγών στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης- Έδεσσας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Εργασίες καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων και
συνδετήριων αγωγών στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης-Έδεσσας
θα πραγματοποιηθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από την Πέμπτη 31 Αυγούστου
έως και την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023.
Συγκεκριμένα, θα εκτελεστούν εργασίες καθαρισμού φρεατίων
ομβρίων υδάτων και συνδετήριων αγωγών στην Εθνική Οδό 2
Θεσσαλονίκης- Έδεσσας, από τη Χ.Θ. 9+000 έως τη Χ.Θ. 16+000 και
στους δύο κλάδους κυκλοφορίας, με αποκλεισμό μίας λωρίδας
κυκλοφορίας κάθε φορά αντίστοιχα.
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από την Πέμπτη 31
Αυγούστου έως και την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023, κατά τις
ώρες 07.00- 15.00.
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας
Χαλκηδόνας, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των
εργασιών.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία

Σχόλια