Εργατική Πρωτομαγιά

Εργατική Πρωτομαγιά
30 Απριλίου, 2008

Εργατική Πρωτομαγιά

Με τον εορτασμό της εργατικής Πρωτομαγιάς αποδίδουμε τις πρέπουσες τιμές σ’ όλους όσους είτε συλλογικά, είτε ατομικά αγωνίστηκαν, μόχθησαν και θυσιάστηκαν για το δικαίωμα στην εργασία κάτω από αξιοπρεπείς ανθρώπινες συνθήκες. Ταυτόχρονα τιμούμε κι αναγνωρίζουμε τη συμβολή και συμμετοχή των σημερινών εργαζομένων στην πρόοδο και στην ευημερία του τόπου και της χώρας μας. Η εξασφάλιση κι η συνεχής βελτίωση του κοινωνικού κι οικονομικού περιβάλλοντος των εργαζομένων αποτελούν βασική προϋπόθεση για την οικοδόμηση μιας συνεκτικής κι αλληλέγγυας κοινωνίας. Παρά τα μεγάλα βήματα που έχουν συντελεστεί στον εργασιακό χώρο και παρά το γεγονός ότι τα εργασιακά δικαιώματα κατοχυρώνονται μ’ εθνικές και διεθνείς συμβάσεις, όμως ο αδυσώπητος οικονομικός ανταγωνισμός και η κερδοσκοπία περιορίζουν, καταπατούν ή αφήνουν μετέωρες τις κατακτήσεις των εργαζομένων. Συχνά, οι λεγόμενες ευέλικτες μορφές εργασίας, π.χ. ενοικίαση εργαζομένων και οι προωθούμενες εργασιακές αλλαγές, π.χ. απασχολισιμότητα, flexicurity (ευελιξία με ασφάλεια), αξιοποιούνται μονόπλευρα σε βάρος των εργαζομένων. Η θεωρία και η έννοια της υπεραξίας καθίστανται δυστυχώς επίκαιρες. Αποτέλεσμα είναι η διάρρηξη του κοινωνικού ιστού, η διεύρυνση του χάσματος μεταξύ των πολιτών και η πρόκληση βίας και κοινωνικής αναστάτωσης, Ωστόσο, μια υγιής και δίκαιη κοινωνία οφείλει να προστατεύει τον κάθε εργαζόμενο χωρίς διάκριση από κάθε είδους αυθαιρεσία κι ανισότητα. Λέμε, λοιπόν, ναι στις δημιουργικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που σέβονται και προστατεύουν την αξιοπρεπή εργασία με ικανοποιητική αμοιβή, ασφάλιση, συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, που δημιουργούν νέες κι ασφαλείς θέσεις εργασίας, που προωθούν και κατοχυρώνουν, ανά πάσα στιγμή, την κοινωνική συνοχή, την ποιότητα ζωής, την κοινωνική δικαιοσύνη. Με τις σκέψεις αυτές χαιρετίζουμε, εορτάζουμε και τιμούμε την εργατική Πρωτομαγιά και τους εργαζόμενους, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει και γι’ αυτό για το οποίο αγωνιζόμαστε ως αυτοδιοίκηση είναι μια ανοιχτή, δημοκρατική κοινωνία που αγκαλιάζει αδιακρίτως όλα τα μέλη της.

Σχόλια