Ερώτηση για την ενδεχόμενη κατάργηση του Δασαρχείου Αριδαίας

Ερώτηση για την ενδεχόμενη κατάργηση του Δασαρχείου Αριδαίας
27 Φεβρουαρίου, 2014

Ερώτηση για την ενδεχόμενη κατάργηση του Δασαρχείου Αριδαίας

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και Διοικητικής Μεταρρύθμισης κατέθεσε στη Βουλή η βουλευτής Θ. Τζάκρη σχετικά με την έκθεση επιθεώρησης-έρευνας 383/Α/2013 για την οργάνωση και λειτουργία στα Δασαρχεία και τις Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία της χώρας του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) με την οποία έγινε μια καταγραφή για το σύνολο των δασικών υπηρεσιών της χώρας και από την οποία προκύπτει μια τεράστια αποδυνάμωση των δασικών υπηρεσιών σε προσωπικό (κυρίως δασολόγων και δασοπόνων) και υλικοτεχνική υποδομή. Κι ενώ θα περίμενε κανείς από την ως άνω έρευνα να προκρίνεται η ενδυνάμωση των δασικών υπηρεσιών, αντιθέτως προκρίνεται η κατάργηση όλων των δασαρχείων και η ίδρυση μιας μόνο υπηρεσίας σε επίπεδο Διεύθυνσης σε κάθε νομό. Αυτό σημαίνει σε επίπεδο Νομού Πέλλας ότι θα καταργηθούν τα Δασαρχεία Αριδαίας και Έδεσσας και θα παραμείνει μόνο μια Δ/νση Δασών, με σοβαρότατες συνέπειες για τις τοπικές κοινωνίες εφόσον η δασική δραστηριότητα αποτελεί την δεύτερη πηγή εισοδήματος μετά την αγροτική δραστηριότητα στον δήμο Αλμωπίας και κίνδυνο για το δημόσιο συμφέρον που αφορά και την δημόσια περιουσία και την βλάβη του περιβάλλοντος, εφόσον ανοίγει τον δρόμο για την είσοδο των ιδιωτών στα δάση. Η κ. Τζάκρη ρωτά τους συναρμόδιους Υπουργούς αν συμμερίζονται την έκθεση-έρευνα του ΣΕΕΔΔ και τις προτάσεις που γίνονται από αυτό και εάν προτίθενται να προβούν με βάση αυτήν σε περαιτέρω συρρίκνωση του δημοσίου τομέα με σοβαρές προεκτάσεις και για τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και για το δημόσιο συμφέρον που αφορά και την δημόσια περιουσία και την βλάβη του περιβάλλοντος.- Το πλήρες κείμενο της ερώτησης της κ. Τζάκρη έχει ως εξής: «Κύριοι Υπουργοί, Όπως γνωρίζετε, το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) πραγματοποίησε την έκθεση επιθεώρησης έρευνας 383/Α/2013 για την οργάνωση και λειτουργία στα Δασαρχεία και τις Διευθύνσεις Δασών χωρίς Δασαρχεία της χώρας. Η ανάγκη για την διενέργεια αυτής προέκυψε από τον μεγάλο αριθμό καταγγελιών πολιτών προς το ΣΕΕΔΔ, οι οποίοι αναφέρουν προβλήματα στην εξυπηρέτησή τους από τις δασικές υπηρεσίες. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, έγινε μια καταγραφή για το σύνολο των δασικών υπηρεσιών της χώρας, από την οποία πέρα από τυπικές ελλείψεις που αφορούν στην διαδικασία των αυτοψιών προκύπτει και μια τεράστια αποδυνάμωση των δασικών υπηρεσιών σε προσωπικό (κυρίως δασολόγων και δασοπόνων) και υλικοτεχνική υποδομή. Από τα στοιχεία μάλιστα που συγκεντρώθηκαν ως προς το υπηρετούν δασικό προσωπικό στις 103 δασικές υπηρεσίες που αφορούσε η έρευνα (80 Δασαρχεία και 23 Διευθύνσεις Δασών στις οποίες δεν υπάγονται Δασαρχεία, συμπεριλαμβανομένων και των εποπτευόμενων μονάδων, ήτοι 280 Δασονομεία και 1023 Δασοφυλακεία) και με την παραδοχή των συντακτών της έρευνας ότι για την λειτουργία των ως άνω μονάδων θα πρέπει να υπηρετεί τουλάχιστον ένας υπάλληλος ειδικότητας ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων στην έδρα κάθε Δασαρχείου, ένας σε κάθε Δασονομείο και ένας σε κάθε Δασοφυλακείο, προκύπτει ότι σε 39 Δασαρχεία, μεταξύ των οποίων και στα Δασαρχεία Αριδαίας και Έδεσσας, δεν επαρκεί το υπηρετούν προσωπικό ειδικότητας ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων για να στελεχωθεί το σύνολο των εποπτευόμενων μονάδων με έναν υπάλληλο ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων ανά μονάδα, ενώ σε άλλα δασαρχεία το υπηρετούν προσωπικό ειδικότητας ΔΕ/ΥΕ Δασοφυλάκων πλεονάζει. Επίσης τα Δασαρχεία Αριδαίας και Έδεσσας υπάγονται στα δασαρχεία στα οποία οι υπηρετούντες υπάλληλοι με ειδικότητα ΠΕ Γεωτεχνικών/Δασολόγων και ΤΕ Δασοπόνων είναι ≥ 10. Πιο συγκεκριμένα στο Δασαρχείο της Αριδαίας υπηρετούν 7 δασολόγοι και 4 δασοπόνοι και στο Δασαρχείο της Έδεσσας 6 δασολόγοι και 6 δασοπόνοι. Σε ότι αφορά δε την υλικοτεχνική υποδομή τα δύο δασαρχεία της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, ήτοι τα Δασαρχεία Αριδαίας και Έδεσσας, ανήκουν στην κατηγορία των δασαρχείων που διαθέτουν ≤ 10 αυτοκίνητα, ≤ 6 μοτοσικλέτες, ≥ 10 δέκτες GPS. Σύμφωνα λοιπόν με τις ως άνω διαπιστώσεις, ενώ θα περίμενε κανείς να προκρίνεται η ενδυνάμωση των ως άνω υπηρεσιών, αντιθέτως προκρίνεται η κατάργηση όλων των δασαρχείων και η ίδρυση μιας μόνο υπηρεσίας σε επίπεδο Διεύθυνσης σε κάθε νομό. Αυτό σημαίνει σε επίπεδο Νομού Πέλλας ότι θα καταργηθούν τα Δασαρχεία Αριδαίας και Έδεσσας και θα παραμείνει μόνο μια Δ/νση Δασών, με σοβαρότατες συνέπειες για τις τοπικές κοινωνίες εφόσον η δασική δραστηριότητα αποτελεί την δεύτερη πηγή εισοδήματος μετά την αγροτική δραστηριότητα στον Δήμο Αλμωπίας. Ενόψει αυτής της πρότασης, οι απόψεις όλων των εμπλεκομένων συγκλίνουν στο ότι προτείνεται σκοπίμως και κατευθυνόμενα η πρόταση για την μείωση των δασικών υπηρεσιών αφήνοντας χώρο για την είσοδο ιδιωτών στα δάση και θέτοντας σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον που αφορά και την δημόσια περιουσία και την βλάβη του περιβάλλοντος. Για τους λόγους αυτούς ερωτάσθε κκ. Υπουργοί: Συμμερίζεστε την παραπάνω έκθεση - έρευνα του ΣΕΕΔΔ και τις προτάσεις που γίνονται από αυτό; Προτίθεσθε να προβείτε με βάση αυτή σε περαιτέρω συρρίκνωση του δημοσίου τομέα με σοβαρές προεκτάσεις και για τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και για το δημόσιο συμφέρον που αφορά και την δημόσια περιουσία και την βλάβη του περιβάλλοντος;».

Σχόλια