ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
21 Σεπτεμβρίου, 2023

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΔΑΣΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Ο ∆ιοικητής και το προσωπικό της
επιχειρήσεις:

• Ταβέρνα «Παραδοσιακό
• Ταβέρνα «∆ιαχρονικό
• Ταβέρνα «Καρατζοβίτισα
• Ταβέρνα «το Ταβερνάκι
• Ταβέρνα «∆ιόνυσος
• Ταβέρνα «Τσολιάς» στο
• Κέντρο «ΠΑΝΘΕΟΝ
για την ευγενική και γενναιόδωρη
κατάσβεσης πυρκαγιάς στην ορεινή

Η παρούσα επιστολή αποτελεί μια
αυτής πρωτοβουλίας.

ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

E Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο

προσωπικό της ∆ιοικησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Πέλλας

Παραδοσιακό» στο Λουτράκι
∆ιαχρονικό Το Άλλο Μαγαζί» στην Αριδαία
Καρατζοβίτισα» στο Λουτράκι
Ταβερνάκι της Μπουμπούς» στην Όρμα
∆ιόνυσος» στην Όρμα
Τσολιάς» στο Λουτράκι
ΠΑΝΘΕΟΝ» στο Λουτράκι
γενναιόδωρη προσφορά παροχής σίτισης στους συμμετέχοντες
ορεινή περιοχή του Λουτρακίου.

αποτελεί μια ελάχιστη ένδειξη εκτιμήσεως έναντι της αξιόλογης

Ο ∆ιοικητής
Ζώης Κ
Πύραρχος

Υπηρεσιών Ν. Πέλλας ευχαριστεί τις

συμμετέχοντες στην επιχείρηση

της αξιόλογης και αξιέπαινης

Ο ∆ιοικητής
Ζώης Κ. Γιώτης

Σχόλια