ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στον Δήμαρχο Έδεσσας κ. Μουράτογλου Ιωάννη και τον Προϊστάμενο τμήματος Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού & Ν. Γενιάς κ. Τζιμπιλή Χρήστο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στον Δήμαρχο Έδεσσας κ. Μουράτογλου Ιωάννη και τον Προϊστάμενο τμήματος Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού & Ν. Γενιάς κ. Τζιμπιλή Χρήστο
14 Νοεμβρίου, 2023

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ στον Δήμαρχο Έδεσσας κ. Μουράτογλου Ιωάννη και τον Προϊστάμενο τμήματος Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού & Ν. Γενιάς κ. Τζιμπιλή Χρήστο

Ο Διοικητής και το προσωπικό της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Πέλλας
ευχαριστεί θερμά τον Δήμαρχο Έδεσσας κ. Μουράτογλου Ιωάννη και τον
Προϊστάμενο τμήματος Παιδείας Πολιτισμού Αθλητισμού & Ν. Γενιάς κ. Τζιμπιλή
Χρήστο για την παραχώρηση προς χρήση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Έδεσσας
ενός (1) απινιδωτή.
Στην προσπάθεια της μέγιστης δυνατής απόδοσης της Υπηρεσίας μας στο ποικιλόμορφο
έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, είναι για εμάς βοήθεια, η αξιόλογη αυτή πρωτοβουλία.

Ο Διοικητής
Ζώης Κ. Γιώτης
Πύραρχος

Σχόλια