Φορέαw Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα

Φορέαw Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα
26 Ιουνίου, 2008

Φορέαw Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα

Ερώτηση προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ημαθίας για τα «Προβλήματα στη λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Δέλτα Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα», αναφέροντας μεταξύ άλλων τις παράνομες αμμοληψίες, τις ρίψεις απορριμμάτων, τις μπαζώσεις, αλλά και την έλλειψη μόνιμου προσωπικού. Σύμφωνα με την ερώτηση αναφέρουν ότι "Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα ιδρύθηκε το 2003 με έδρα τη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης έχοντας σκοπό τη διοίκηση και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών που υπάρχουν μέσα στη περιοχή ευθύνης του, η οποία περιλαμβάνεται στο δίκτυο NATURA 2000.
Εύκολα ο καθένας μπορεί να παρατηρήσει ότι πραγματοποιούνται στην περιοχή παράνομες ρίψεις απορριμμάτων, μπαζώσεις, αμμοληψίες, ακόμα και λαθροθηρία.
Η προστασία της περιοχής που αποτελεί ενδιαίτημα πολλών ειδών πανίδας και χλωρίδας και η ανάδειξη αυτής της περιοχής, με το ιδιαίτερο φυσικό κάλος, σε περιοχή οικοτουρισμού και ανάπτυξης εναλλακτικών δραστηριοτήτων απαιτεί έναν ΦΔ με σαφές πλαίσιο λειτουργίας, επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά.
Έως σήμερα κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό επειδή καθυστερεί η υπογραφή της Κ.Υ.Α. για το χαρακτηρισμό της περιοχής «ως Εθνικού πάρκου και τον καθορισμό χρήσεων όρων και περιορισμών δόμησης».
Επίσης η στελέχωση του Φορέα δε γίνεται με μόνιμο προσωπικό, ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάκοπη λειτουργία του από εξειδικευμένο προσωπικό για την καλύτερη γνώση των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης. Οπότε, ερωτάται ο Υπουργός τί προτίθεται να κάνει προκειμένου να επισπευτούν οι διαδικασίες υπογραφής της Κ.Υ.Α. και να στελεχωθεί με μόνιμο προσωπικό ο Φορέας Διαχείρισης.

Σχόλια