ΦΡΑΓΜΑ ΑΛΜΩΠΑΙΟΥ (ΚΑΛΗΣ)

ΦΡΑΓΜΑ ΑΛΜΩΠΑΙΟΥ (ΚΑΛΗΣ)
9 Μαΐου, 2008

ΦΡΑΓΜΑ ΑΛΜΩΠΑΙΟΥ (ΚΑΛΗΣ)

ΝΑΙ ΛΕΝΕ Η Δ.Ε.Η. ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΛΜΩΠΑΙΟΥ (ΚΑΛΗΣ) ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ-ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗ ΤΖΑΜΤΖΗ ΝΑΙ λένε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Φώλιας και η ΔΕΗ, στην ερώτηση του Βουλευτή Πέλλας, Ιορδάνη Τζαμτζή, Υπεύθυνου Κοινοβουλευτικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ν.Δ., σχετικά με την συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για την κατασκευή του φράγματος Αλμωπαίου. Ο κ. Τζαμτζής στην ερώτησή του, την οποία είχε καταθέσει στη Βουλή στις 8.4.2008, τόνιζε την αναγκαιότητα της κατασκευής του φράγματος Αλμωπαίου και τα μεγάλα οφέλη που θα προκύψουν στο Νομό Πέλλας με την κατασκευή του φράγματος το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό έργο υποδομής, για την άρδευση της περιοχής, την αντιπλημμυρική προστασία του Νομού, για την ανάπτυξη μορφών ήπιου περιβαλλοντικού τουρισμού, καθώς και την παραγωγή «πράσινης» ενέργειας, δηλ. ηλεκτρικού ρεύματος. Το ακριβές κείμενο της απάντησης του Υπουργού κ. Φώλια είναι το εξής: «Θέμα: Απάντηση στην ερώτηση του βουλευτού κ. Ιορδάνη Τζαμτζή 9873/ 08.04.2008. Σε απάντηση της παραπάνω ερώτησης, που αφορά στην κατασκευή του φράγματος Αλμωπαίου, σας γνωρίζουμε ότι η Δ.Ε.Η. Α.Ε. έχει εκφράσει στο παρελθόν το ενδιαφέρον της για την κατασκευή του εν λόγω έργου και την ανάπτυξη Υδροηλεκτρικού Σταθμού. Το περασμένο έτος το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκήρυξε και ανάθεσε τη μελέτη: ¨Μελέτη κατασκευής Φράγματος Αλμωπαίου (Καλής) Ν. Πέλλας. Υποστηρικτικές μελέτες για τις ανάγκες της προμελέτης του φράγματος¨. Στο πλαίσιο αυτό η Δ..ΕΗ. Α.Ε. μπορεί να συμβάλει στο πλέον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του έργου με την κατασκευή Υδροηλεκτρικού Σταθμού.» Το ακριβές κείμενο της απάντησης της Δ.Ε.Η. είναι το εξής: «Απαντώντας στην υπ’αριθμ. 9873/8.4.08 ερώτηση που κατέθεσε στην Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Ι. Τζαμτζής σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα: 1. Το φράγμα Αλμωπαίου είναι ένα σημαντικό έργο υποδομής για την Κεντρική Μακεδονία πολλαπλής χρησιμότητας (αντιπλημμυρική προστασία, άρδευση, ενέργεια, περιβάλλον). Στο διάστημα 1991-95 η Δ.Ε.Η. εκπόνησε τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής του φράγματος και του Ταμιευτήρα, γεωερευνητικό πρόγραμμα, δοκιμές βραχομηχανικής, ορυκτολογική ανάλυση πετρωμάτων, σεισμολογική και νεοτεκτονική μελέτη, εργαστηριακές δοκιμές υλικών, γεωλογική και γεωτεχνική μελέτη της θέσης του φράγματος , μελέτη εκτίμησης των υδρολογικών μεγεθών. Η ΔΕΗ/ΔΑΥΕ με το έγγραφο της 126/27.1.1995 προς τα Υπουργεία Γεωργίας ΠΕΧΩΔΕ, ΒΕΤ, Εθν. Οικονομίας πρότεινε να χαρακτηρισθεί το φράγμα του Αλμωπαίου ως «έργο πολλαπλής χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.1739/87 , με αντίστοιχη κατανομή των δαπανών κατασκευής και λειτουργίας, την οποία θα συμφωνήσουν από κοινού οι ενδιαφερόμενοι φορείς». Δυστυχώς το υπόψη έγγραφό μας δεν έτυχε ανταπόκρισης. 2. Το 2007 το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκήρυξε και ανέθεσε τη μελέτη : « Μελέτη κατασκευής φράγματος Αλμωπαίου (Καλής) Ν.Πέλλας. Υποστηρικτικές μελέτες για τις ανάγκες της προμελέτης του φράγματος». Ο Όμιλος ΔΕΗ προτίθεται να συνεργασθεί, εφόσον ζητηθεί, κατά τη σύνταξη της υπόψη μελέτης και ενδιαφέρεται να αναλάβει τη μελέτη της υδροηλεκτρικής εκμετάλλευσης του φράγματος, καθώς και την κατασκευή του υδροηλεκτρικού σταθμού, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ολοκλήρωση του έργου.» Ακόμα, κατά την συνάντηση του κ. Τζαμτζή με τον Ειδικό Γραμματέα του Γ΄ Κ.Π.Σ. κ. Δημ. Παπαγιαννίδη, την Τετάρτη 7-5-2008, ο Ειδικός Γραμματέας διαβεβαίωσε τον Βουλευτή ότι «είναι στα σχέδια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, η ένταξη εκπόνησης-ολοκλήρωσης της τεχνικής μελέτης, καθώς και της κατασκευής του φράγματος στα πλαίσια της 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013» Την απάντηση αυτή δίνει και γραπτά το Υπουργείο στην ερώτηση του Βουλευτή. Ο κ. Παπαγιαννίδης, αποδέχθηκε ακόμη την πρόταση του κ. Τζαμτζή να συγκληθεί σύσκεψη με εκπροσώπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, της Δ.Ε.Η. και του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ώστε να ληφθεί απόφαση για τα ποσοστά συμμετοχής στην κατασκευή του φράγματος Αλμωπαίου από κάθε φορέα, την στιγμή που είναι πλέον δεδομένη η απόφαση τόσο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης όσο και της Δ.Ε.Η. να προχωρήσουν στην κατασκευή του φράγματος Αλμωπαίου. Ο κ. Παπαγιαννίδης συμφώνησε στην πρόταση του κ. Τζαμτζή και πρότεινε η σύσκεψη αυτή να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο, όταν θα έχει προχωρήσει αισθητά και η προμελέτη του έργου.

Σχόλια