Γιάννης Γκλαβάκης

Γιάννης Γκλαβάκης
4 Οκτωβρίου, 2007

Γιάννης Γκλαβάκης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2007

 

Με επιβράδυνση η επανασύσταση της στοιβάδας του όζοντος

 

Την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην Ε.Ε. όσον αφορά την επανασύσταση της στοιβάδας του όζοντος ζητά να πληροφορηθεί ο ευρωβουλευτής της ΝΔ κ. Γιάννης Γκλαβάκης, μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη συνεχίζεται παρά τις προσπάθειες που γίνονται σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

 

Είκοσι χρόνια πέρασαν από την υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ (Σεπτέμβριος 1987) από 191 χώρες για την προστασία της στοιβάδας του όζοντος, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς οι πολιτικές που έχει υιοθετήσει υπερβαίνουν τους φιλόδοξους στόχους του Πρωτοκόλλου.

 

Παρόλα αυτά, πρόσφατες παρατηρήσεις του μετεωρολογικού δορυφόρου ENVISAT της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (ESA), έδειξαν ότι οι τρύπες του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική και την Ευρώπη ήταν οι μεγαλύτερες στα χρονικά των μετρήσεων, καλύπτοντας μια έκταση δέκα εκατομμυρίων τετραγωνικών χιλιομέτρων που αντιστοιχεί περίπου στην έκταση της Ευρώπης. Και ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις τοποθετούσαν την πλήρη αποκατάσταση της στοιβάδας σε φυσιολογικά επίπεδα το 2050, οι νεότερες εκτιμήσεις την τοποθετούν 10 με 15 χρόνια αργότερα, δηλαδή το 2060 - 2075, εφόσον βέβαια τηρηθούν στο ακέραιο οι υποχρεώσεις των κρατών.

 

Η στοιβάδα του όζοντος λειτουργεί σαν ένα φυσικό προστατευτικό φίλτρο που απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία. Αξίζει να σημειωθεί ότι μείωση κατά 1% της στοιβάδας του όζοντος οδηγεί σε αύξηση κατά 2% των καρκίνων του δέρματος και του καταρράκτη. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι χώρες που φαίνεται να κινδυνεύουν περισσότερο είναι τα κράτη της Βαλτικής, η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία καθώς και οι χώρες της Μεσογείου.

 

Σήμερα, η παγκόσμια παραγωγή και κατανάλωση χημικών ουσιών που καταστρέφουν το όζον έχει μειωθεί κατά 95%, ενώ ασκούνται πιέσεις για την οριστική εξάλειψή τους, μέσω της επιτάχυνσης της σταδιακής απαγόρευσής τους και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι απαγορεύσεις αυτές επηρεάζουν ένα μεγάλο αριθμό βιομηχανικών κλάδων όπως της ψύξης, των αφρωδών πλαστικών, των διαλυτών, των αεροζόλ καθώς και τον κλάδο της γεωργίας. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια κάνει σημαντικές προσπάθειες για την πλήρη ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του όζοντος. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής απευθυνόμενος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε λόγο για περιπτώσεις παράνομης παραγωγής και διακίνησης απαγορευμένων ουσιών εντός της Ε.Ε. και για την ανάγκη ενίσχυσης των σχετικών ελέγχων.

 

Σχόλια