Γιάννης Μουράτογλου Υπ. Δήμαρχος Έδεσσας-Υποψήφιοι Δημοτικής Κοινότητας Φλαμουριάς

Γιάννης Μουράτογλου Υπ. Δήμαρχος Έδεσσας-Υποψήφιοι Δημοτικής Κοινότητας Φλαμουριάς
9 Αυγούστου, 2023

Γιάννης Μουράτογλου Υπ. Δήμαρχος Έδεσσας-Υποψήφιοι Δημοτικής Κοινότητας Φλαμουριάς

Μία ομάδα νέων ανθρώπων που ενώνουν τις δυνάμεις τους με μοναδικό σκοπό να
προσφέρουν στον τόπο τους!
Η Συνεργασία Ευθύνης διεκδικεί την ψήφο των πολιτών της Δημοτικής Κοινότητας
Φλαμουριάς, που περιλαμβάνει την Φλαμουριά και την Αγία Φωτεινή, με τους:
 Αποστόλου Άρθουρ
 Καρβουνιάρης Δημήτρης
 Κισκίνη Αντιγόνη
 Κίτσος Δημήτρης
 Σάγγας Τρύφωνας
 Τότλη Αναστασία
 Τότλη Μαρία
Καλή επιτυχία!

 

Σχόλια