ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ : ΔΙΝΕΤΑΙ ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ :  ΔΙΝΕΤΑΙ ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ  ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
14 Νοεμβρίου, 2022

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ : ΔΙΝΕΤΑΙ ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΤΑΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Γιώργος Καρασμάνης, επικοινώνησε σήμερα με τον Υπουργό
Μετανάστευσης κι Ασύλου Παναγιώτη Μηταράκη και τον Γενικό Γραμματέα
Μεταναστευτικής Πολιτικής Πάτροκλο Γεωργιάδη, σχετικά με το πρόβλημα
που έχει προκύψει στην μετάκληση πολιτών τρίτων Χωρών για απασχόληση
στην αγροτική οικονομία, που είτε απαλλάσσονται από την υποχρέωση
θεώρησης εισόδου, είτε διαμένουν στην Ελλάδα και το καθεστώς διαμονής
τους δεν έχει ακόμα ρυθμιστεί.
Ο πρώην Υπουργός, επεσήμανε στον κ. Μηταράκη ότι με την από 4-10-2022
Απόφαση του, τα Τμήματα Αδειών Διαμονής συνεχίζουν να παραλαμβάνουν
και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικές αιτήσεις ενδιαφερομένων εργοδοτών, αλλά
αντιθέτως οι Αστυνομικές Υπηρεσίες δεν μπορούν να εκδώσουν το
προβλεπόμενο υπηρεσιακό σημείωμα παράτασης επειδή δεν νομοθετήθηκε η
παράταση της προθεσμίας που έχει λήξει στις 30-09-2022.
Αποτέλεσμα αυτών, είναι οι έντονες διαμαρτυρίες των εργοδοτών που ενώ
έχουν ολοκληρώσει όλες τις διαδικασίες πληρώνοντας μάλιστα και το
προβλεπόμενο παράβολο, αλλά παρόλα αυτά ο εργαζόμενος τους δεν είναι
νόμιμος, κινδυνεύοντας έτσι να συλληφθεί.
Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου και ο Γεν. Γραμματέας
Μεταναστευτικής Πολιτικής, ενημέρωσαν τον Γιώργο Καρασμάνη ότι ήδη
είναι έτοιμη η σχετική τροπολογία και θα προωθηθεί στο αμέσως προσεχές
διάστημα για ψήφιση στη Βουλή, με την οποία δίνεται παράταση έως την 31 η
Μαρτίου 2023.

Σχόλια