Γιώργος Καρασμάνης: Να διαπιστευτούν έξι (6) ακόμη εργαστήρια για την απρόσκοπτη εξαγωγή επιτραπέζιου ροδακίνου

Γιώργος Καρασμάνης: Να διαπιστευτούν έξι (6) ακόμη εργαστήρια για την απρόσκοπτη εξαγωγή επιτραπέζιου ροδακίνου
23 Μαρτίου, 2009

Γιώργος Καρασμάνης: Να διαπιστευτούν έξι (6) ακόμη εργαστήρια για την απρόσκοπτη εξαγωγή επιτραπέζιου ροδακίνου

Σχόλια