ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: «Παρατείνεται η προθεσμία για την εξαγορά των διαθέσιμων – κατεχόμενων εκτάσεων

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: «Παρατείνεται η προθεσμία για την εξαγορά των διαθέσιμων – κατεχόμενων εκτάσεων
6 Απριλίου, 2009

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: «Παρατείνεται η προθεσμία για την εξαγορά των διαθέσιμων – κατεχόμενων εκτάσεων

Σχόλια