Η Δημοτική αρχή προχώρησε στην έγκριση του σχεδίου Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αλμωπίας ( ΣΒΑΚ).

Η Δημοτική αρχή προχώρησε στην έγκριση του σχεδίου Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αλμωπίας ( ΣΒΑΚ).
30 Σεπτεμβρίου, 2022

Η Δημοτική αρχή προχώρησε στην έγκριση του σχεδίου Αστικής Κινητικότητας του Δήμου Αλμωπίας ( ΣΒΑΚ).

Στο δημοτικό συμβούλιο, που έλαβε χώρα στις 28 /09/2022 , παρουσιάστηκε για
πρώτη φορά , από εκπροσώπους της εταιρείας , μια στρατηγική για την μελλοντική
ανάπτυξη του δήμου μας.
Το σχέδιο βασίστηκε σε μια προσεκτική αξιολόγηση της τρέχουσας και μελλοντικής
απόδοσης του οδικού συστήματος , εξετάζοντας την υφιστάμενη κατάσταση,
διαμορφώνοντας ένα επίπεδο έναντι του οποίου μπορεί να μετρηθεί η μελλοντική
πρόοδος της πόλης , και καθορίστηκαν στόχοι απόδοσης για την καθοδήγηση της
υλοποίησης του σχεδίου.
Με όλα τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν και έχουμε στα χέρια μας , αλλά και με
την ολοκλήρωση του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού και της κυκλοφοριακής μελέτης
της πόλης της Αριδαίας , τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη , θα αναδιαμορφώσουμε
τις υποδομές , τους χώρους αναψυχής και άθλησης και θα υπάρχει επιτέλους ένα
ολοκληρωμένο σχέδιο της πόλης όπως πρέπει να είναι. Με τις κατάλληλες
παρεμβάσεις θα αποκτήσει χαρακτήρα η Αριδαία με το ποτάμι μέσα στην πόλη , το
Δασάκι και τα υπόλοιπα σημεία ενδιαφέροντος..

Σχόλια