Η Δημοτική Αστυνομία στα Γιαννιτσά ενημερώνει τους δημότες

Η Δημοτική Αστυνομία στα Γιαννιτσά ενημερώνει τους δημότες
7 Ιουνίου, 2007

Η Δημοτική Αστυνομία στα Γιαννιτσά ενημερώνει τους δημότες

Με αφορμή την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας η Δημοτική Αστυνομία Γιαννιτσών ενημερώνει τους δημότες, για τις αλλαγές που προβλέπονται σε αυτόν, σχετικά με τις παραβάσεις και τα ανάλογα πρόστιμα τα οποία υπόκεινται στην αρμοδιότητας της. Παράλληλα ζητά από τους οδηγούς να σέβονται τις διαβάσεις των πεζών, τα πεζοδρόμια, τους χώρους στάθμευσης και ασφαλώς τις Ράμπες των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Τέλος επισημαίνει ότι ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι ένας κανόνας τον οποίο οι οδηγοί και οι πεζοί πρέπει να τηρούν ενώ υπογραμμίζει ότι η δράση της Δημοτικής Αστυνομίας δεν έχει σκοπό να τιμωρήσει τους δημότες και τους επισκέπτες της πόλης αλλά να διασφαλίσει την άνετη και ασφαλή μετακίνησή τους σε αυτή.

Άλλωστε είναι γεγονός ότι «η Δημοτική Αστυνομία μπορεί να επιτελέσει το έργο της όσο το δυνατόν καλύτερα και πάντα με τη συνεργασία των πολιτών».

Συγκεκριμένα οι παραβάσεις και τα πρόστιμα του νέου Κ.Ο.Κ. όπως αναθεωρήθηκαν με το Ν.3542/2007 και την ευθύνη εφαρμογής τους έχει η Δημοτική Αστυνομία έχουν ως εξής:

Απαγόρευση Στάθμευσης Ρ-39, από 34,50 € σε 40,00 €

Απαγόρευση Στάσης και Στάθμευσης Ρ-40, από 65,50 € σε 80,00 €

Κυκλοφορία σε πεζόδρομο Ρ-55, από 83,00 € σε 200,00 €

Χώρος ελεγχόμενης στάθμευσης Ρ-69, 20 €

Χώρος στάθμευσης για άτομα με μειωμένη κινητικότητα Ρ-71 από 65,50 € σε 200,00 € και 9 βαθμοί ΣΕΣΟ (Σύστημα Ελέγχου Συμπεριφοράς Οδηγών)

Ράμπα διάβασης για άτομα με μειωμένη κινητικότητα από 65,50 € σε 150,00 € και 9 βαθμοί ΣΕΣΟ

5 μέτρα από διάβαση πεζών από 65,50 € σε 80,00 €

12 μέτρα από Στάση Μέσων Μαζικής Μεταφοράς από 65,50 € σε 80,00 €

Προ εισόδου οχημάτων παροδίου ιδιοκτησίας (πυλωτή), είσοδο - έξοδο κλινικής Νοσοκομείου, ΣΑΒ από 34,50 € σε 40,00 €

Σε διπλή σειρά από 34,50 € σε 40,00 €

Σε πεζοδρόμιο από 65,50 € σε 80,00 €

Σε κυρτή αλλαγή ή σε στροφή με ανεπαρκή ορατότητα για προσπέρασμα από 65,50 € σε 80,00 €

Σε οδό, που το υπόλοιπο τμήμα της δεν επαρκούσε για κυκλοφορία άλλων οχημάτων από 34,50 € σε 40,00 €

Κατάληψη οδοστρώματος ή πεζοδρόμου από 167,00 € σε 400,00 €

Ωστόσο θα πρέπει οι δημότες να γνωρίζουν ότι :

Όλα τα διοικητικά πρόστιμα του νέου Κ.Ο.Κ. που έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 03 –06 - 2007, πλην εκείνου του Άρθρο 9 παρ. 5 (σήμανση εργασιών που εκτελούνται στις οδούς) μειώνονται στο ήμισυ αν πληρωθούν στα ταμεία του Δήμου εντός δέκα (10) ημερών. Μετά την προθεσμία των 10 ημερών, καταβάλλονται στον δικαιούχο Δήμο χωρίς έκπτωση εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη βεβαίωσή τους.

Τα διοικητικά πρόστιμα που δεν καταβάλλονται εντός της προαναφερόμενης ημερομηνίας των δύο (2) μηνών, βεβαιώνονται υποχρεωτικά από τον οικείο Ο.Τ.Α. (Δήμο) σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας του παραβάτη. (Άρθρο 104 Κ.Ο.Κ.).

Σχόλια