Η «Συν-κοινωνία» των 11 Δήμων του Νομού Πέλλας

Η «Συν-κοινωνία» των 11 Δήμων του Νομού Πέλλας
3 Σεπτεμβρίου, 2008

Η «Συν-κοινωνία» των 11 Δήμων του Νομού Πέλλας

Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Συν-Κοινωνία» βρίσκεται στο προσκήνιο αυτό το διάστημα καθώς μετά από αξιολόγηση των προτάσεων των Δήμων εγκρίθηκαν όλα τα Τεχνικά Δελτία που υπέβαλλαν. Ο Νομός Πέλλας συνολικά χρηματοδοτήθηκε με το ποσό του 1.800.000 ευρώ, από τα μεγαλύτερα σε όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα «Συν-Κοινωνία», θα εφαρμοστεί στους 348 Δήμους ή Διαδημοτικές Συνεργασίες που υπέβαλαν σχετικές προτάσεις από 1/11/2008 έως 31/12/2009 (14 μήνες) ενώ μέχρι της 15 Σεπτεμβρίου θα πρέπει να υπογραφούν οι συμβάσεις. Η χρηματοδότηση συνολικού ύψους 40.000.000,00 € κατανέμεται ως εξής: Για το έτος 2008: 10.000.000,00 €, από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Για το έτος 2009: 8.000.000,00 €, από πόρους του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών. 12.000.000,00 €, από τις οριζόντιες δράσεις του «ΘΗΣΕΑ». 10.000.000,00 €, από τα τέλη κυκλοφορίας που αποδίδονται στην Τ.Α. Ειδικά για τα 10.000.000,00 € έτους 2008, ζητά να καλυφθούν από τις οριζόντιες δράσεις του «ΘΗΣΕΑ» και να μη βαρύνουν τους ΚΑΠ. Πριν λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε σύσκεψη των Δημάρχων του Νομού παρουσία του Νομάρχη, Μιχάλη Καραμάνη και του Διοικητικού Συμβουλίου των ΚΤΕΛ Ν. Πέλλας, στην οποία συζητήθηκε η βελτίωση των όρων μετακίνησης των πολιτών με τα μέσα μεταφοράς και οι απαιτήσεις στις σύγχρονες ανάγκες.
Κατεγράφησαν οι ανάγκες του κάθε Δήμου και οι δυνατότητες βελτίωσης της συγκοινωνιακής υποδομής μέσα από τη χρηματοδότηση γραμμών και τη μείωση του εισιτηρίου. Η εγκαινίαση νέων γραμμών, αλλά και η μείωση του κόστους των μετακινήσεων είναι σημαντικά ζητούμενα για τους ανθρώπους που κινούνται καθημερινά με τα ΚΤΕΛ, αλλά και των μαθητών που πηγαίνουν στα σχολεία από τα χωριά καθώς το πρόγραμμα στοχεύει στην άρση της απομόνωσης των Δήμων της Περιφέρειας και ιδίως των Καποδιστριακών με την αναβάθμιση και επέκταση των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιακών δικτύων. Παράλληλα, όμως με την εφαρμογή αυτού του προγράμματος θα ξεκινήσει από την ΚΕΔΚΕ η διαμόρφωση σχετικής πρότασης, η οποία θα κατατεθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ενίσχυση Προσπελασιμότητας" του ΕΣΠΑ (Δ΄ ΚΠΣ), αφού το "ΣΥΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ" βρίσκεται σε άμεση συνάφεια με αυτό, αλλά και με το ενοποιημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Προσπελασιμότητας (ΕΠΕΠ) που υλοποιείται από τα Υπουργεία ΠΕΧΩΔΕ και Μεταφορών και Επικοινωνιών που καλύπτουν τον τομέα των μεταφορών. Τα ποσά που παίρνουν πέντε Δήμοι του Νομού : Το ποσό των 424.495 ευρώ, το μεγαλύτερο όλων των Δήμων εξασφάλισε ο Δήμος Γιαννιτσών, 244.874 ευρώ ο Δήμος Αριδαίας, 149.000 ευρώ ο Δήμος Εξαπλατάνου, 171.711 ευρώ ο Δήμος Έδεσσας και 216.833 ευρώ ο Δήμος Σκύδρας. Χριστίνα Παπαδοπούλου

Σχόλια