ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
1 Δεκεμβρίου, 2022

ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΕΥΑ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

Ημερίδα για την παρουσίαση του έργου «Εκτίμηση Παρουσίας
Αρσενικού και Λοιπών Ρυπαντικών Παραμέτρων στα Υπόγεια και
Επιφανειακά Υδατικά Συστήματα σε Περιοχές της Περιφερειακής
Ενότητας Πέλλας - Αποτύπωση Υδρογεωλογικών Συνθήκων» που θα
πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ.
στο Ξενιτίδειο Πνευματικό Κέντρο στην Αριδαία.
Η Ημερίδα απευθύνεται σε οποιονδήποτε επιθυμεί να ενημερωθεί σχετικά
με το θέμα και πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του
Προγράμματος «Διαχείριση Υδάτων» του Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-
2021 στον άξονα «ΡΑ11- Βελτίωση της κατάστασης των υδατικών
συστημάτων» της Περιφέρειας Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας.
Φορέας υλοποίησης της πράξης είναι ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων
Έρευνας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τη
Δ.Ε.Υ.Α. Αλμωπίας.

Σχόλια