ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ
10 Οκτωβρίου, 2007

ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ

Σκύδρα 9.10.07

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ

ΖΗΤΑ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΝ

Υπόμνημα κατέθεσε στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρο Κοντό στις 9-10-2007 ο Βουλευτής Πέλλας και Γραμματέας Αυτοδιοίκησης Ν.Δ. κ. Τζαμτζής, ζητώντας την παράταση ισχύος του Νομοθετικού Διατάγματος βάση του οποίου τακτοποιούνται οι μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων που έγιναν ανωμάλως.

Ο κ. Τζαμτζής ζήτησε την παράταση ισχύος του νομοθετικού διατάγματος 3958/1959 που τέθηκε σε ισχύ με το νόμο 3399/2005 ώστε να αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις ανώμαλων δικαιοπραξιών στις μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων που εκκρεμούν στα Ειρηνοδικεία της χώρας και πάρα πολλές από αυτές αφορούν τον Νομό Πέλλας.

Στο υπόμνημα που κατέθεσε ο κ. Τζαμτζής επεσήμανε τα εξής:

« Κύριε Υπουργέ,

Δυνάμει του ΝΔ 3958/1959, άρθρο 15, επετράπη η κύρωση των μεταβιβάσεων γεωργικών κλήρων, οικοπέδων ή οικημάτων που έγιναν μέχρι την ισχύ του νόμου αυτού, κατά παράβαση των διατάξεων της αγροτικής νομοθεσίας, με ορισμένες προϋπόθεσης, όπως αναφέρονται σ’ αυτό. Επειδή το εν λόγω Νομοθετικό Διάταγμα είχε βραχεία διάρκεια ισχύος παρατείνετο εκάστοτε και ειδικότερα:

1.Με το Ν. 666/1977 παρατάθηκε η ισχύς του άνω ΝΔ για τις μεταβιβάσεις των γεωργικών κλήρων που έγιναν ανωμάλως μέχρι τις 31-12-1976 και έτσι παρατάθηκε η ισχύς αυτού για δύο χρόνια, ήτοι μέχρι τις 31-12-1978. Στη συνέχεια δε, δόθηκε παράταση και πάλι για τα επόμενα δύο χρόνια, με σχετική απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας, ήτοι μέχρι τις 31-12-1980.

2. Με το Ν. 1644/1986 παρατάθηκε η ισχύς του άνω ΝΔ για τις μεταβιβάσεις των γεωργικών κλήρων που έγιναν ανωμάλως μέχρι τις 25-8-1986 και έτσι παρατάθηκε η ισχύς αυτού για δύο χρόνια, ήτοι μέχρι τις 25-08-1988, και στη συνέχεια δόθηκε παράταση και πάλι για άλλα δύο χρόνια, με την υπ’ αριθμ. 131875 της 21.11/8-12-1988 απόφαση Υπουργού Γεωργίας, ήτοι μέχρι τις 21-11-1990.

3. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16 του Ν. 3147/2003, που τέθηκε σε ισχύ στις 5.6.2003 ( ΦΕΚ Α’ 135 20030605), παρατάθηκε και πάλι εκ νέου, μετά από 14 περίπου χρόνια, η ισχύς του άνω Ν.Δ. 3958/1959 για τις μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων που έγιναν ανωμάλως μέχρι τις 5-6-2003, για δύο χρόνια, ήτοι μέχρι 5-6-2005

Και τέλος

4. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 3 παρ. 9 του Ν. 3399/2005 που

τέθηκε σε ισχύ στις 17.10.2005 ( ΦΕΚ Α 255 ), παρατάθηκε και πάλι εκ

 

νέου, η ισχύς του ως άνω ΝΔ 3958/1959 για τις μεταβιβάσεις

 

γεωργικών κλήρων, που έγινε μέχρι τις 17-10-2006, δυναμένης όμως

 

της προθεσμίας να παραταθεί και πάλι με κοινή απόφαση των αρμοδίων

 

Υπουργών, όπως αυτό προβλέπεται ήδη από τον, ως άνω, Ν.3399/2005.

Επειδή είθισται πλέον να παρατείνεται η ισχύς του άνω Ν.Δ. δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ανωμάλως γενομένων δικαιοπραξιών στις μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων.

 

Επειδή ήδη εκκρεμούν πολλές υποθέσεις επικυρώσεων ανωμάλων δικαιοπραξιών ενώπιον όλων των Ειρηνοδικείων της χώρας και ειδικά των επαρχιών, οι οποίες ( υποθέσεις ), λόγω φόρτου εργασίας των Ειρηνοδικείων έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν σε πολύ μακρινές δικάσιμους, ακόμη για το έτος 2008.

 

Επειδή άλλωστε απαραίτητη προϋπόθεση κατά την εκδίκαση αυτών των υποθέσεων είναι μεταξύ των άλλων και η σχετική δήλωση φόρου μεταβίβασης της αρμοδίας ΔΟΥ και επειδή δεν υπάρχει δυνατότης καθορισμού του φόρου από τώρα και μέχρι τις 17-10-2007, οπότε λήγει η παράταση του νόμου, δεδομένου ότι η ισχύς των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης για τη μεταγραφή των σχετικών αποφάσεων επί επικυρώσεων είναι 9μηνος.

Γι’ αυτό:

Είναι αναγκαίο να παραταθεί εκ νέου η ισχύς του άνω Ν.Δ. όπως και παλαιότερα γινόταν, ώστε να τακτοποιηθούν οι μεταβιβάσεις γεωργικών κλήρων, που έγιναν ανωμάλως, και πάντα σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού.»

Για το θέμα αυτό στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα γίνει σύσκεψη με την συμμετοχή της κ. Μαντέλη Διευθύντριας της Διεύθυνσης Πολιτικής Γης.

 

Σχόλια